Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Рішення та проекти рішень сесій

TSIGN

 

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 346-16/22

 

09 лютого 2022 року           

                                           

Про оприлюднення проєкту рішення

«Про затвердження Правил благоустрою

на території населених пунктів

Гадковицької  сільської  ради»

 

      с. Гладковичі

 

 

 

 

Керуючись статтями 25, п. 44  ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Оприлюднити проєкт рішення  «Про затвердження Правил благоустрою

на території населених пунктів Гадковицької  сільської  ради».

2. Всі питання неврегульовані цим рішенням регулюються відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Законів України

 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного середовища” та інших нормативно-правових актів України.

3. Секретарю сільської ради розмістити відповідне повідомлення про оприлюднення проєкту вищезазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті сільської ради http://gladkovycka.gromada.org.ua.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 

 

        Гладковицький

сільський голова

                       Микола БУХОВЕЦЬ

 

 

 

ПРОЄКТ

TSIGN

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

______________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № ____      

__________2022 року                                                                   с. Гладковичі

 

Про затвердження Правил благоустрою

на території населених пунктів

Гадковицької  сільської  ради

 

        З метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території Гладковицької територіальної громади та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан населених пунктів громади, керуючись п.44 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.10, ст.34  Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Законів України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного середовища”,  “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Кодексу України про адміністративні правопорушення та « Типових правил благоустрою території населеного пункту» затверджених наказом  № 310 від 27.11.2017 року Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  та інших нормативно-правових актів України, врахувавши рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Правила благоустрою на території населених пунктів Гладковицької територіальної громади ( додаток №1).
 2. Затвердити форму Протоколу про адміністративне правопорушення

( додаток № 2).

 1.  Затвердити  Пам’ятку відповідно до правил утримання території населених пунктів Гладковицької територіальної громади  ( додаток №3).
 2. Затвердити межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій ( додаток №4).
 3. Дане рішення є обов’язковим до виконання керівниками підприємств, установ, організацій всіх форм власності та населення Гладковицької територіальної громади.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 

   Гладковицький

  сільський голова                                                            Микола БУХОВЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

                                                         до рішення _____ сесії Гладковицької

                                       сільської ради  8 скликання

                                                            від ____ _________2022 року № _____

 

П Р А В И Л А

благоустрою на території населених пунктів

Гадковицької  територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

         Правила благоустрою території населених пунктів Гладковицької територіальної громади  (далі - Правила) встановлюють економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів громади, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населених  пунктах громади.

             Правила містять загальнообов'язкові на території населених пунктів норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно із законом.

     Учасниками правовідносин з питань благоустрою території Гладковицької громади, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, торговельних закладів, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

      Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах громади, управління у сфері благоустрою здійснює виконавчий комітет Гладковицької сільської ради, адміністративна комісії при виконкомі ради,  постійна депутатська комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  та комісія з питань  благоустрою та санітарного стану території Гладковицької сільської ради.

      Рішення виконавчого комітету Гладковицької сільської ради, щодо благоустрою населених пунктів громади   є обов’язковим для виконання розміщеними на території громади  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

    Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населених пунктів.

 

 

2. Загальні  вимоги до здійснення благоустрою та

 утримання об’єктів благоустрою

 

    Під час проектування благоустрою території населених пунктів дотримуються протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

     Заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою в населених  пунктах виконують тільки за наявності затвердженої у встановленому порядку проектної документації.

    Після проектування, погодження та виконання робіт з комплексного благоустрою, приймання в експлуатацію об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».

    Гладковицька сільська  рада має право утворювати підприємства для утримання і ремонту об’єктів благоустрою комунальної власності, а також в межах своїх повноважень визначає на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.

    Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

    Орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів.

 

3. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населених пунктів громади

 

     Кожен громадянин Гладковицької територіальної громади  має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території населених пунктів громади.

      Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень.

      Внесення змін до Правил  здійснюється рішенням сільської  ради у встановленому законодавством порядку.

     При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 Мешканці Гладковицької громади  мають право:

- вносити в установленому порядку на розгляд ради та виконавчого комітету  пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

- організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

- здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;

- інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

 

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території

об’єктів благоустрою

     До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населених пунктів.

     Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території населених пунктів, приватних підприємців.

     Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом  ради.

     Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку,спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування, що належать до комунальної власності Гладковицької територіальної громади ), виконуються їх балансоутримувачами.

     Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

     Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у відповідних органах  архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом  ради.

     Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки.

     Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться мешканцями будинків та обслуговуючими підприємствами.

     Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводяться виконкомом   ради.

5. Заходи з реалізації Програми благоустрою території

населених  пунктів

 

   Реалізація Програми благоустрою території населених пунктів здійснюється наступним чином:

5.1 Щорічно протягом лютого – березня  місяців  розробляються і затверджуються заходи з благоустрою населених пунктів  на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою територій населених пунктів громади.

5.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

5.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6. Підприємства, установи, організації та мешканці населених пунктів можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до цільового фонду   ради.

5.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою населених пунктів громади у повному обсязі несе  голова громади та виконавчий комітет ради

 

6. Вимоги до впорядкування території населених пунктів

6.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

6.1.1. Підприємства, організації, установи та приватні підприємці

мають право:

- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території  або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

- вносити на розгляд   ради та виконкому  пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів

 

 

 

6. 1. 2. Підприємства, організації, установи та приватні підприємці  у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

 - утримувати в належному стані території, які знаходяться в  їх власності, оренді , тощо в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними ( в т.ч. і на умовах договору) об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

- проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Гладковицької сільської  ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

- у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

-забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

- очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

    Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

    Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

     Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

    Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

     Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

      Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

 

 

 

 

 

 

6.2. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

населених  пунктів

 

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

 

- користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів громади;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населених пунктів;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської  ради пропозиції з питань благоустрою території громади;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території громади та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою  у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 

6.2.2. Громадяни у сфері благоустрою населених  пунктів зобов’язані:

 

 - утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою території громади;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах допомагати фізичною працею або здійснювати фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 

 

6.2.3.  Громадянам у сфері благоустрою населених пунктів  забороняється:

 

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою території громади;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

- мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населених пунктів.

 

6.3. Організація утримання зелених насаджень

на території  Гладковицької територіальної громади

 

     Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

     Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

     Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

     Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 року за № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

    Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах населених пунктів є:

- на об’єктах комунальної власності – виконком   ради;

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

     Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

      Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Гладковицької сільської  ради.

     Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

     Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни громади  повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному населеному пункті, бережливо відноситися до зелених насаджень.

 

 

6.4.Порядок здійснення благоустрою та утримання пам’яток культурної 

та історичної спадщини (далі – пам’яток)

 

          Власник або уповноважений ним орган, користувач, зобов’язані утримувати пам’ятки в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору, укладеного з органом охорони культурної спадщини. Відсутність охоронного договору не звільняє особу від обов'язків, що випливають із вищезазначеного Закону.

          Використання пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної та історичної спадщини, у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

          Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

          Забороняється змінювати призначення пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

          Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта.

          У разі, коли пам’яткам загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування) на підставі дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

          На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної та історичної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

          Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної та історичної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

          Пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо).

 

6.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання доріг, вулиць, провулків, проїздів (далі – дорожні об’єкти)

 

         Власники дорожніх об’єктів благоустрою або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

          Власники, користувачі дорожніх об’єктів або уповноважені комунальні підприємства зобов’язані:

          – своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

            – постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і напрямними пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

          – контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

           – аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

          – утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на відстані до 5 метрів уздовж доріг;

          – забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

           Водіям транспортних засобів забороняється:

           – заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників;

          – мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах та зеленій зоні;

          – перевозити будівельне сміття та сипучі матеріали відкритим способом;

           – засмічувати  дорожні об’єкти  землею,  камінням,  будівельними матеріалами, у тому числі і проїжджу частину внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодженими тарами, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

         Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг, зобов'язані:

          – утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

          – установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

          – утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, та інші елементи дорожніх об’єктів;

          – забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

          – у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод дорожнього руху або які загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи.

      У межах «червоних ліній»  вулиць і доріг забороняється:

          – розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

           –  розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

          – скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

          – спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

          – скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

          – встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

          – встановлювати технічні засоби (юніпаркери).

        При виконанні робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку та аналізу з дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

        Власники, користувачі дорожніх об’єктів або уповноважені комунальні підприємства, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства. Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правил користування ними та охорони затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, будівельних та санітарних норм і правил.

          Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється за розпорядженням сільського голови Гладковицької сільської ради.

 

6.6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій прилеглих до водних ресурсів (річки, ставки і т.д.)

 

         Зазначені території утримуються в належному стані її балансоутримувачем, уповноваженим комунальним підприємством або особами, яким ці території передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів  та інших нормативно-правових актів.

         Утримання територій прилеглих до водних ресурсів включає санітарне очищення, вжиття заходів із запобігання забрудненню узбережжя, охорону зелених насаджень, вільний доступ на територію.

      Балансоутримувачі або особи, які утримують території прилеглі до водних ресурсів:

          – встановлюють урни, контейнери для сміття які необхідно очищувати по мірі наповнення. Урни необхідно розміщувати на відстані 3-5 метрів від смуги зелених насаджень і не менш за 10 метрів від краю води з розрахунку не менш однієї урни                       на 800 кв. метрів території. Відстань між урнами не повинна перевищувати 50 метрів. Контейнери для сміття встановлюються з розрахунку один контейнер на 1000 кв. метрів території;

          – забезпечують належний санітарний стан території;

          – особи, які утримують триторії прилеглі до водних ресурсів, зобов’язані укласти договори про вивезення, утилізацію побутового сміття та вторинної сировини.

 

  1. Порядок здійснення благоустрою та утримання кладовищ

 

           Утримання кладовищ забезпечується виконавчим комітеттом ради або  уповноваженою особою за  рахунок коштів бюджету  територіальної громади.

           Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів, утримання безрідних здійснюється виконавчим комітетом ради або  уповноваженою особою за рахунок коштів бюджету територіальної громади.

          Утримання в належному стані території кладовища та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

          Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно- епідеміологічних норм і правил.

 

6.8. Порядок здійснення благоустрою та утримання місць для стоянки

 та паркування транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту)

 

          Улаштування місць для паркування автомобілів на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїзної частини дороги здійснюється у порядку, визначеному рішеннями Гладковицької сільської ради, або її виконавчого комітету.

           На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках,  загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

          Утримання в належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких покладено обов’язок з прибирання такої дороги. У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладено обов’язок з прибирання такої дороги.

          У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

          – засмічувати територію місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо;

          – мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

          – зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;

           – псувати    обладнання   місць    стоянки,    паркування,   пошкоджувати    зелені насадження.     

                   – використовувати не за цільовим призначенням території місць для стоянки транспортних засобів.

          Майданчик для паркування, стоянки транспортних засобів повинен бути розміченим по місцях стоянки й пронумерованим відповідно до схеми розміщення транспортних засобів. Балансоутримувачі або особи, яким передано території для стоянки транспортних засобів, з метою недопущення порушення благоустрою укладають договори на вивезення та утилізацію відходів.

 

6.9. Порядок здійснення благоустрою та утримання майданчиків для 

дозвілля та відпочинку, дитячих, спортивних та інших майданчиків

 

          Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

          Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарно-технічному стані, з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

          Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх капітальний ремонт. Не допускається наявність пошкодженого, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

          На територіях майданчиків для дозвілля та відпочинку можуть бути встановлені стаціонарні, пересувні і мобільні атракціони (атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки) тощо.

 

6.10. Порядок здійснення благоустрою та утримання місць для організації 

ярмарків  та майданчиків сезонної торгівлі, ринків

 

           Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі, ринки утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

          Організація ярмарків,  майданчиків сезонної торгівлі, ринків має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

           Особи, яким дозволяється організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, ринків та особи, які балансоутримувачем призначаються відповідальними за ринки, зобов’язані:

                    – укладати договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;    

          – встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;

          – забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;

            – встановити громадські санітарні вузли (тимчасові туалети) на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць торгівлі харчовою продукцією у кількості, відповідно до державних санітарних норм і правил.

          На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення сміття. Кількість встановлених урн визначається згідно з санітарними нормами та правилами.

           Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

          На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території населеного пункту, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається.

          Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Гладковицька  сільська рада в особі її виконавчих органів, розпорядженням сільського голови або рішенням  сільської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається. На відповідальні особи покладається контроль за укладанням договорів про прибирання території та відновлення зелених насаджень із спеціалізованими підприємствами.

          Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень.

          Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку.

          На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на  вулицях  населених пунктів громади і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

          Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території населених пунктів громади з дотриманням порядку, встановленого виконавчим комітетом Гладковицької  сільської ради, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

          Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) через обов’язкове укладання договору про вивіз твердих побутових відходів, із обов’язковим встановленням стаціонарних урн для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу об’ємом не менш ніж 10 літрів.

          Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі;

          Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.

          Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та не погоджуючи це з баланоутримувачем території.

          Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

          Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі, ринків здійснює Гладковицька  сільська рада, комісія  з благоустрою Гладковицької сільськой ради та інші уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

          Забороняється торгівля на території Гладковицької сільської ради без відповідних документів та/або погодження з  Гладковицькою сільською радою.  

6.11.  Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

 

          Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного жилого будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

          Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язані забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки власними силами або на умовах договору, укладеного зі спеціалізованим підприємством. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені жилі будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність, проводиться організацією, уповноваженою виконавчим комітетом Гладковицької сільської ради.

 На прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови забороняється:

          – створювати звалища та скидати сміття за межами відведених для цього місць;

          – розміщувати та/або залишати будівельні матеріали (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), будівельне сміття та відходи;

          – складати та/або спалювати опале листя на прибудинкових територіях.

          Власники приватних, користувачі орендованих будинків повинні прибирати прилеглу територію від паркану домоволодіння до краю проїзної частини дороги.

          Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

                   Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців.

          Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначають виконавчі органи Гладковицької сільської ради.

           Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за ними територіях, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

6.12 Порядок здійснення благоустрою та утримання спортивних споруд

 

          

 Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

          Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища.  

          Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

         Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

          

6.13 Порядок здійснення благоустрою та утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

           Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності – невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, що виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів.

           Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному санітарно-технічному стані тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

            Біля кожної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності повинно бути зовнішнє штучне освітлення та дві урни для сміття об’ємом не менш 40 літрів.

           У разі розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності поза межами тротуару, до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш ніж 1,5 метри.

           Підключення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж, цих Правил і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

           Забороняється користуватися тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками не укладено договорів про водопостачання та водовідведення – у разі необхідності в наданні цих послуг, а також обов’язково – на вивезення відходів.

           Під час розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

          Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, «зелених зон», утримання та збереження зелених насаджень, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі;

       Забороняється:

          – зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування;

          – самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.         

          Тимчасова святкова торгівля здійснюється через:

          – пункти некапітальної забудови: палатки, ларьки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;

          – засоби пересувної мережі: автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

         

         

6.14 Розміщення та утримання зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та порядок проведення рекламних акцій

 

         На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

         Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

        Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламний засіб встановлений над пішохідною зоною – то на висоті не менше ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття.

         Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

          Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

          Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

         Рекламні засоби, які розміщуються поблизу з житловими будинками, з вмонтованим обладнанням, що забезпечує обертання конструктивних елементів динамічних рекламних площин, у нічний час переводяться у статичний режим роботи у випадку, якщо вказане обладнання виступає джерелом шуму та створює у зв’язку з цим незручності мешканцям житлових будинків.

          Власники рекламних засобів зобов’язані утримувати рекламні засоби у належному технічному та санітарному стані, зокрема не допускати ржавіння конструктивних елементів конструкцій, своєчасно відновлювати фарбу на їх зовнішніх поверхнях, інші матеріали, які нанесені на зовнішню поверхню рекламних засобів, усувати забруднення, тощо.

          У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

          Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглиблені в ґрунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу.   

          Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв’язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго- водопостачання, комунікаційних засобів і т. ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників відповідного населеного пункту.

          До початку робіт з влаштування рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами в межах відведеної території, які пов’язані з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, виконавець робіт повинен укласти договір про тимчасове порушення благоустрою території Гладковицької  сільської ради.

          Роботи, пов’язані з влаштуванням рекламних засобів для розміщення на них зовнішньої реклами, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця їх розміщення у порядку, визначеному цими Правилами.

         Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці.

        Відповідальність за технічний, естетичний стан засобу зовнішньої реклами, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування засобів зовнішньої реклами несе балансоутримувач або власник засобів зовнішньої реклами.

         Розташування рекламних засобів та/або інформаційних вивісок на зовнішній поверхні будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження елементів архітектури.

        Для розташування рекламних засобів та/або інформаційних вивісок не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані.

       Рекламні засоби та/або інформаційні вивіски на зовнішній поверхні будинків та будівель не повинні внаслідок надмірного скупчення або неузгодженості перешкоджати сприйняттю їх архітектурних характеристик та стилістики.

       У межах населених пунктів  не допускається встановлення навісних рекламних засобів   на опорах ліній електромереж, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення,  за виключенням афішних тумб висотою не більш 1,85 м, розміщених навколо вісі відповідних опор.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об’єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення сіл на відповідний період.

      Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, у тому числі на огороджувальних конструкціях, що відділяють пішохідну зону від проїжджої частини, забороняється.  

       Забороняється розташування друкованої реклами на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, електричних та телефонних шафах, трансформаторних підстанціях.

         Відповідальність за розміщення реклами в неустановлених для цього місцях несе рекламодавець, у тому числі у випадку наявності договору між рекламодавцем та суб’єктом господарської діяльності, громадянином, що розповсюджує рекламу, а також у випадку, якщо особу розповсюджувача реклами встановити не можливо.

 

 1. Порядок  санітарного очищення території

 

      Санітарне очищення території Гладковицької сільської ради включає механізоване та ручне прибирання об’єктів благоустрою.

          Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

          1) покриття проїзної частини сільських вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, дворів, – покладається на уповноважене комунальне підприємство відповідно до плану-схеми закріплених територій;

          2) тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, їх орендарів, органів самоорганізації населення;  

          3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом – покладається на балансоутримувача будівель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

          4) дворів, тротуарів, майданчиків, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичних                 осіб-підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

          5) тротуарів, територій, у тому числі зелених зон, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших суб’єктів на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

          6) ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

          7) прилеглих до автозаправних станцій, на відстані 15 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

          8) прилеглих до гаражів на відстані 10 метрів – покладається на гаражно-будівельні кооперативи та власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів – на відстані 5 метрів з обов’язковим  вказівкою у правому верхньому куті воріт, номеру та дати дозволу на встановлення гаражу;

          9) кінцевих зупинок і стоянок (місць відстою) рейсових та/або маршрутних автобусних транспортних засобів – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані кінцеві зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

          10) при наявності прилеглих до зупинок рейсових та/або маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані    15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них,  – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

     У разі відсутності прилеглих до зупинок рейсових та/або маршрутних автобусних транспортних засобів торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані    15 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі, обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів покладається на підприємства, організації, установи за визначенням Гладковицької сільської ради;

          11) парковок та автостоянок на відстані 10 м – покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;

          12) зелених насаджень парків, спортивних, дитячих та інших рекреаційних зон,               зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів або уповноважене комунальне підприємство;

            13) ринків – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб-підприємців, які утримують майно ринків на балансі;

          14) рішеннями виконавчого комітету Гладковицької сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах населених пунктів. Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на виконавчі органі сільської ради.

        На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

           1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;

          2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або спеціальне сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами або уповноваженим комунальним підприємством;

          3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити;

          4) регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

          5) вивезення сміття з території загального користування, ринків та будинків державного та громадського житлового фонду, один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду – згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не рідше одного разу на тиждень;

          6) утримувати приміщення громадських туалетів, у належному санітарному та технічному стані;

          7) встановлювати на території загального користування урни для сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами або уповноваженим комунальним підприємством;

          8) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

          9) регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення.

          10) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів, а також заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

          11) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев із висадкою нових;

          12) не допускати пошкодження елементів благоустрою населених пунктів, розташованих на прилеглих територіях;

          13) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

          14) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

Контроль за виконанням цих обов’язків покладається на виконавчий комітет Гладковицької сільської ради та відповідне комунальне підприємство.

         Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:  

          1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних        осіб-підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються по обидві сторони біля входу в будинки, споруди об’ємом не менш за 10 літрів;

          2) підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торговельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг. Урни встановлюються по обидві сторони об’ємом не менш за 10 літрів;

          3) балансоутримувачів парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 10 метрів і об’ємом, не менш за 20 літрів. Кількість урн встановлюється з розрахунку 1 урна не менш ніж на 800 кв. метрів площі;

          4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

      Особи, на яких покладено обов’язок встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі забруднення – промивати.

       Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним для під’їзду спецтранспорту.

         Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають.

        У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, вивозити листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, відходи.

       Зимове прибирання повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

          1) підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду повинні розпочинатися з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають сходи, тротуари, пішохідні доріжки, дороги до під'їздів жилих будинків, місця для зупинки автобусних та/або маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території місць зупинок автобусних та/або маршрутних транспортних засобів;

          2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення, снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів.

           3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок автобусних та/або маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або шлаком. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають;

          4) тротуари, доріжки у парках, сходи, місця зупинок автобусних та/або маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця, посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами експлуатаційні підприємства, підприємства, організації, установи, фізичні особи-підприємці, а також громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок передано за договором.

      Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території, зобов’язані:  

            – мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби і т.п.);

          – мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

– прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

 

8. Вимоги щодо дотримання тиші, куріння тютюнових виробів

у громадських місцях

 

       Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

          1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

          2) під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів, тощо рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих жилих будинків не перевищував рівнів, установлених санітарними нормами;

          3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

          – жилих будинках і прибудинкових територіях;

          – лікувальних закладах, закладах освіти, культури;

          – гуртожитках;

          – закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

          – інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

– парках, зонах відпочинку і груп жилих будинків.

          Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби.

          Забороняється:

          1) гучний спів, викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах з 22.00 до 8.00;

          2) проведення ремонтних та будівельних робот в жилих будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих в жилих будинках, у вбудованих і прибудованих до жилих будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об’єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00, а у святкові і неробочі дні впродовж доби;

          3) встановлювати на відкритих балконах, вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її.

          Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

          1) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

           2) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

          3) виконання завдань цивільної оборони;

           4) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

          5) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів з максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

          6) відзначення встановлених законом святкових днів, Дня села, інших свят відповідно до рішення Гладковицької сільської ради, її виконавчого комітету, проведення спортивних змагань;

          7) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

          8) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.

        Суб’єкти господарювання, які використовують звуковідтворювальну апаратуру та музичні інструменти при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо, зобов’язані призначити відповідальну посадову особу з забезпечення заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами протягом усього робочого часу.

       Дотримання тиші в громадських місцях на території Гладковицької сільської ради здійснюється відповідно до цих Правил та інших законодавчих актів.

Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

 

      Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) в будівлях, спорудах (їх частинах), доступних або відкритих для відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їздах;

2) на стадіонах;

3) на територіях закладів освіти;

4) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

5) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

Власник або уповноважені ним особи, орендарі відповідних будівель, споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.

 

9. Обмеження при використання об’єктів  благоустрою

 

           На об’єктах благоустрою забороняється:

          1) проведення розкопування ґрунту під будь-які види робіт, у тому числі робіт з встановлення тимчасових огорож, встановлення будівельних лісів без оформлення договору, або з простроченим строком дії договору на проведення робіт з відновлення благоустрою місця проведення земляних робіт на об’єктах благоустрою.

            2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

            3) пошкоджувати або знищувати газони, квітники, кущі та дерева, як юридичними та фізичними особами, так і худобою та птицею, що перебувають у власності фізичних осіб (відповідальність покладається на власників худоби та птиці);

4) самовільно знищувати та висаджувати дерева, кущі, інші зелені насадження;

          5) вивозити та/або  звалювати в  не відведених для  цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

           6) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

          7) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до жилих будинків, інших споруд;

           8) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків, а також на території загального користування;

          9) захаращувати території загального користування будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

          10) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

          11) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

           12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

          13) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

          14) засмічувати  водні об’єкти  та забруднювати водні ресурси;

          15) влаштовувати стоянки транспортних засобів, у тому числі платні, на територіях близько лікувально-профілактичних закладів;

          16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

          17) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України;

           18) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку, з урахуванням санітарних норм та правил;

           19) самовільно підключатися до мереж водо-, газо- та електропостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;

          20) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на користування, володіння земельною ділянкою;

          21) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

          22) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

          23) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

           24) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

           25) викидати сміття через вікна, вікна автотранспортних засобів, в прорізи будівель;

           26) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

          27) вчиняти дії, які можуть призвести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

           28) будувати та переобладнувати санітарні установки без погодження з санітарно- епідеміологічною службою на територіях ринків, парків, лікувально-профілактичних закладів.

 

10.  Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

-  захаращувати придорожні території , а також  під’їзди до будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- розклеювати  інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

- самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

 

 

11. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів

Фінансування заходів з благоустрою території Гладковицької територіальної громади , утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, бюджету ради а також за рахунок  інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи і організації можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

 

12.  Контроль за дотриманням Правил благоустрою території Гладковицької територіальної громади

 

  Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється державною екологічною інспекцією та працівниками Національної поліції України.

   Самоврядний контроль у сфері благоустрою території громади  здійснюють Гладковицька сільська   рада та її виконавчий комітет, адміністративна комісія при виконкомі ради та постійні депутатські комісії.

    Самоврядний контроль за станом благоустрою території громади здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою громади і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії та виконавчого комітету  ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

     Громадський контроль у сфері благоустрою території громади здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населеного пункту та цих  Правил.

 

13. Відповідальність за порушення Правил благоустрою

населених  пунктів

     До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населених пунктів, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні Правил благоустрою Гладковицької територіальної громади  (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населених пунктів;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів.

 

 

Секретар сільської ради                                                    Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 2

до рішення _____ сесії  Гладковицької

сільської ради  8 скликання

від _____ __________2022 року № _____

 

ПРОТОКОЛ серія _____№ _____

про адміністративне правопорушення

«___» __________ 20 ___ р.                                  _________________________

                                                                                                               (назва населеного пункту)

______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові. особи, яка склала  протокол)

____________________________________________________________________________

Відомості про особу, яка притягується до 

адміністративної відповідальності :

1. Прізвище, ім’я та

по батькові

 

 

2. Дата та місце

 

народження

 

3. Місце проживання,

 

реєстрації

 

телефон

 

4. Місце роботи, посада

 

5. Юридична адреса місця роботи, робочий телефон

 

6. Паспорт або інший документ, 

серія                      №

що посвідчує особу

виданий

 

Цей протокол складено про адміністративне правопорушення:

місце скоєння правопорушення:_______________________________________

___________________________________________________________________

час скоєння або виявлення правопорушення ____________________________

___________________________________________________________________

вимог п. _________ Правил благоустрою, що виразилося у__________________________________________________________________

(суть адміністративного правопорушення)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

чим скоєно адміністративне правопорушення, передбачене ст. ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Свідки правопорушення:

1. _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

                (підпис)

2.______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

           (підпис)

Потерпілі:

1. _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

        (підпис)

2.________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

                 (підпис)

Відповідно до ст. 268 КУпАП, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Відповідно до ст. 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

З вимогами ст. 268 КУпАП, ст. 63 Конституції України та цим протоколом ознайомлений:

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності

«___» __________ 20 ___ р.                                                _________________

                                                                                            (підпис)

Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

1. _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

         (підпис)

2.________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

           (підпис)

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові. особи, яка склала  протокол

 

Другий екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення отримав «___» __________ 20 ___ р.                           

 

                                                                       (підпис)

 

Пояснення та зауваження особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, щодо змісту протоколу

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Мотиви відмовлення особи, яка притягується  до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності

 

                                                                                              (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 3

до рішення _____ сесії  Гладковицької

сільської ради  8 скликання

від ____ ___________ 2022 року № ____

 

Памятка відповідно до правил утримання

 території населених пунктів Гладковицької сільської ради

 

 Кожний домовласник зобов’язаний:

 1. Не залишати без догляду включені в електромережу прилади, розпалені печі, газові плити і т.і.
 2. Проводити очищення, не менше одного разу на рік,  димоходів від сажі.
 3. Утримувати собак у власному дворі на привязі або у вольєрі.
 4. Проводити будівництво, перебудову або прибудову до будинку, будівництво сараїв, гаражів і т.п. тільки після оформлення документів у виконавчому комітеті та отримання дозволу відділу архітектури та містобудування  чи (та) інших відповідальних структур.
 5. Розміщення туалетів проводити на відстані не менше 20 метрів від житлового будинку (свого та сусіднього) і не менше 2 метрів від сусідської межі.
 6. Мати у дворі ящик для сміття і зливну яму. Складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива.
 7. Обгородити подвіря з боку вулиці парканом та утримувати його в належному стані. Прибирати територію по периметру домоволодіння,  земельні ділянки, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна.
 8. Проводити благоустрій свого двору та території, яка прилягає з боку вулиці до середини дороги не менше двох разів на рік (весною, восени).
 9. Знищувати бур’яни у дворі, присадибній ділянці та закріпленій території в тому числі і біля виділених земельних ділянок на протязі всього вегетаційного періоду.
 10. Очищати в зимовий період пішохідні доріжки від снігу.
 11. Вивозити сміття в спеціально відведені для цього місця. Укласти угоди на вивезення сміття із суб’єктами підприємницької діяльності, які мають відповідні ліцензії.
 12. Кожний власник зобов’язаний мати правові документи, що підтверджують право власності на домоволодіння та земельну ділянку; мати номерний знак на домоволодінні у відповідності з нумерацією будинків.
 13. Забезпечувати використання землі у відповідності до цільового призначення та умов її надання.
 14. Зберігати межові знаки земельної ділянки.
 15. Додержуватись правил добросусідства.
 16. Колодязі, свердловини  в індивідуальних садибах повинні бути віддалені від джерел забруднення на відстань не менше 20 метрів.

 

Категорично забороняється:

 1. Складати на вулиці пісок, глину, щебінь, цеглу, камінь, будівельний ліс, сіно, солому, дрова, гілля, щепу та ін. матеріали.
 2. Будівництво погребів та інших споруд за межами своєї садиби (по вулиці).
 3. Якщо паркан, розділяючий садиби, належить сусіду, то господарю забороняється складувати різні матеріали ближче 0,5 метра від паркану та навішувати різні предмети на нього.
 4. При оранці городу забороняється виїзд трактора на дорогу з твердим покриттям.
 5. Висипати на вулицю, в ліс, яри, лісосмуги та інші неустановлені місця сміття, побутові відходи,  а також гній, попіл, виливати помиї  тощо.
 6. Проводити земельні роботи за межами садиби без погодження із сільською радою.
 7. Випускати на вулицю, площу, домашню птицю (курей, качок, гусей, індиків і т.д.); випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 8. Спалювати побутове сміття, листя.
 9. Порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів.
 10. Самовільно пригороджувати вулиці та території спільного користування.
 11. Знищувати межові знаки земельних ділянок.
 12. Складати сіно, солому, дрова та інші горючі матеріали ближче 15 метрів від будинку і інших споруд.

Необхідно пам’ятати: невиконання вказаних правил і положень тягне за собою адміністративну відповідальність (накладання штрафів) згідно із ст.152 Кодексу України про адміністративні порушення.

 

 

Секретар сільської ради                                           Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 4

до рішення ____ сесії  Гладковицької

сільської ради  8 скликання

від ____ _____________ 2022 року № ____

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду комунальні підприємства і ОСББ

Комунальні підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжд

 

 

Секретар сільської ради                                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь