Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Положення

TSIGN

УКРАЇНА

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 40-2/20

23 грудня 2020 року                                                                            с.Гладковичі

 

Про створення служби у справах дітей

Гладковицької сільської ради,

затвердження Положення про

службу у справах дітей

Гладковицької сільської ради

 

            Заслухавши інформацію заступника Гладковицького сільського голови  Дулька В.Й., щодо утворення служби у справах дітей Гладковицької  сільської ради, на підставі рішення Гладковицької сільської ради № 6-1/20 «Про затвердження  структури виконавчих органів Гладковицької сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»,  з метою забезпечення згідно діючого законодавства виконання функцій по захисту прав дітей  на території Гладковицької територіальної громади, керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

  1. Створити у виконавчому комітеті службу у справах дітей Гладковицької сільської ради зі статусом юридичної особи публічного права за юридичною адресою: 11115, Житомирська область, Овруцький району, с.Гладковичі,  вул. Репкіна Н., 5в.
  2. Затвердити  Положення про Службу у справах дітей Гладковицької сільської ради (Додаток №1).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту(голова комісії  - Дивинська І.П.).

 

Секретар Гладковицької

сільської ради  

                          Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

                                            

 

 

 

 

 

 

                                                  Додаток 1

                                                                        до рішення другої сесії

                                                                                   Гладковицької сільської ради

                                                     8 скликання

                                                                                  від 23.12.2020 року № 40-2/20

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей Гладковицької сільської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей Гладковицької сільської ради (далі - Служба) є самостійним виконавчим органом Гладковицької сільської ради, підзвітним та підконтрольним Гладковицькій сільській  раді, яка його утворила відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпорядкованим сільському голові, виконавчому комітету Гладковицької сільської ради і в межах Гладковицької територіальної громади забезпечує виконання покладених на Службу завдань. Координує роботу Служби заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом посадових обов’язків.

1.2. Повна назва юридичної особи - Служба у справах дітей Гладковицької сільської ради.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації,  розпорядженнями голови райдержадміністрації, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.4. Служба у справах дітей Гладковицької сільської ради – є юридичною особою публічного права,  має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.  Ведення бухгалтерського обліку та звітності Служби здійснює відділ бухгалтерського обліку і звітності Гладковицької сільської  ради. 

 

1.5.  Служба у справах дітей Гладковицької сільської ради є неприбутковою організацією.

 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

2.1. Реалізація на території  Гладковицької  територіальної громади державної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або спільно з державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Гладковицької територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.4. Вирішення питань щодо захисту прав дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, попередження вилучення дитини з сім’ї, надання у межах компетенції допомоги для збереження їх родинних стосунків.

2.5. Забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на місцевому рівні, розвитку сімейних форм виховання та реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї.

2.6. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.7. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.8. Здійснення на території  Гладковицької територіальної громади контролю за умовами утримання та виховання дітей, над якими встановлена опіка, піклування, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.9. Надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

3. ФУНКЦІЇ

3.1. Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.2. Надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.3. Здійснює підготовку документів для подальшого прийняття рішення органами опіки та піклування про:

3.3.1. Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.3.2. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

3.3.3. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячі заклади, під опіку, піклування, в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї та вибуття з них.

3.3.4. Захисту особистих, житлових та майнових прав дітей.

3.3.5. Реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини.

3.3.6. Позбавлення батьківських прав.

3.3.7. Відібрання дитини.

3.3.8. Вирішення спорів між батьками стосовно місця проживання дитини та підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

3.3.9. Вирішення спорів між батьками дитини стосовно порядку виховання дитини тим із батьків, хто проживає окремо.

3.3.10. Влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя, строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя, вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя.

3.4. Готує документи для підготовки висновків із питань, віднесених до компетенції органів опіки та піклування.

3.5. Готує документи з питань усиновлення.

3.6. Здійснює контроль за виконанням рішень органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей.

3.7. Здійснює тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.

3.8. Готує інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали, організовує дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.9. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами, організовує і проводить соціологічні дослідження, підготовку статистичних та інформаційних матеріалів про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.10. Надає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.11. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства України щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.12. Здійснює організацію і проведення разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.13. Розробляє та надає на розгляд сільської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності на території Гладковицької  територіальної громади.

3.14. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.15. Готує висновки про можливість утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

3.16. Готує звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

3.17. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.18. Забезпечує роботу всеукраїнської єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», її якісну та своєчасну наповнюваність інформацією щодо дітей, які перебувають на обліку Служби.

3.19. Забезпечує розгляд звернень:

3.19.1. Власника підприємства, установи або організації всіх форм власності та надання письмового дозволу щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.19.2. Керівника навчального закладу будь-якого рівня акредитації про погодження на відрахування неповнолітнього учня/студента.

3.19.3. Громадян із питань, віднесених до повноважень Служби.

3.20. Забезпечує організацію діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гладковицької сільської  ради.

3.21. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції Служби, через засоби масової інформації.

3.22. Забезпечує виконання відповідних заходів відповідно до компетенції Служби з влаштування дітей (за медичними рекомендаціями та висновками інклюзивно-ресурсних центрів ) на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей.

 

3.23. Здійснює інші функції, які випливають із покладених на Службу завдань, відповідно до законодавства України.

4. ПРАВА СЛУЖБИ

4.1. Служба має право:

4.1.1. Приймати рішення, які є обов’язкові для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами з питань, що належать до компетенції Служби.

4.1.2 Отримувати в установленому порядку повідомлення від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

 4.1.3. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.1.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.1.5. Проводити роботу серед  дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.1.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності, влаштування у сім’ї патронатних вихователів дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.1.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

4.1.8. Вести справи дітей, які перебувають на обліку служби.

4.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.1.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.1.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків, патронатних вихователів, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

4.1.12. Порушувати в установленому порядку перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

4.1.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.1.14. Скликати наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

4.1.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків, патронатних вихователів, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

4.1.16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

4.1.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.1.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку служби, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

4.2. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

5. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою законодавством. На посаду начальника служби призначається особа, яка має повну вищу освіту (рівень магістра або спеціаліста) та стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.2. Начальник служби:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

5.2.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.3. Подає на затвердження голові сільської ради штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

5.2.4. Розробляє положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників служби та подає  заступнику сільського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

5.2.5. Інформує Гладковицьку сільську раду про виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.6. Виконує обов’язки головного спеціаліста Служби в разі його відсутності .

5.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Утримання Служби здійснюється відповідно до законодавства:

5.3.1. Гранична чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці, працівників Служби затверджуються сільським головою.

5.3.2. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Гладковицька сільська рада.

5.3.3. Майно, яке перебуває на балансі Служби є комунальною власністю Гладковицької сільської  ради та перебуває в оперативному користуванні Служби.

 

Секретар ради                                                             Таїсія МАКАРЕВИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь