Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Дата: 01.05.2023 20:39
Кількість переглядів: 245

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

 

с. Гладковичі                                                                                                     травень 2023р.

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ» ГЛАДКОВИЦЬКОЇ СЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі   Виконавець) в особі директора Товкача Євгенія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї  сторони, і      

фізична особа                                                                                              ,

що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна - індивідуальним споживачем (далі - Споживач), з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про таке.

 

Загальні положення

1. Цей договір (далі - договір) є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) індивідуальному споживачу, який є власником індивідуального (садибного) житлового будинку (далі - споживач). Цей Договір укладається сторонами у відповідності до Закону України «Про житлово- комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному вебсайті : https://gld-tg.gov.ua/ співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір.

2. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є:

 1. вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, в тому числі: сплата рахунку за надані послуги, факт отримання послуг;

надання Виконавцю підписаної Заяви-приєднання (Додаток 1 до цього договору) та/або взяття на абонентський облік вузла комерційного обліку споживача;

 1. ненадання Виконавцю протягом 30 днів з дня опублікування цього договору протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку про відмову від отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення або обрання іншої моделі договірних відносин.

 

Предмет договору, порядок надання та вимоги до якості послуги

3. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги, а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.

4. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача

5. Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

6. Виконавець здійснює розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та договором порядку, що складається з обсягу спожитої споживачем питної води.

7. У разі виникнення аварії/пошкодження на мережах централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виконавця, виконавець комунальної послуги проводить аварійно-відновлювані роботи у строк не більше 50 годин з моменту виявлення факту аварії /пошкодження виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

 

Облік послуг

8. Одиницею виміру послуг є кубічний метр (куб. метр).

9. Ведення комерційного обліку послуги з централізованого водопостачання здійснюється вузлами комерційного обліку, що забезпечують загальний облік їх споживання в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом, згідно з показаннями засобів вимірювальної техніки.

У разі коли одна будівля має два та більше вводи відповідної зовнішньої інженерної мережі, які оснащено вузлами комерційного обліку, визначення обсягу спожитої послуги та її розподіл здійснюються за сумою показань всіх вузлів комерційного обліку послуги у будівлі. За рішенням співвласників будівлі розподіл здійснюється для кожної окремої частини будівлі з вузлом комерційного обліку послуги.

Якщо наявною проектною документацією на будівлю передбачено окремі внутрішньобудинкові системи водопостачання з окремими інженерними вводами на кожну, обсяг спожитої послуги у будинку визначається окремо за кожним вузлом комерційного обліку, та не потребує додаткового рішення співвласників.

Розподіл обсягів наданих послуг між споживачами у яких відсутні вузли розподільного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання наданих послуг визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, встановленими органами місцевого самоврядування. Загальний обсяг споживання наданих послуг у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку, та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

10. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання.

Споживач  щомісяця  надає виконавцеві, що здійснює розподіл обсягів послуг, інформацію про обсяги споживання послуг в один із зазначених способів: телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг та/або на офіційному сайті Виконавця, крім випадків, коли зняття показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

11. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного та розподільчого обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

12. Споживач або його представник має право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

13. Споживач забезпечує у зазначений у повідомленні строк доступ представників Виконавця до вузлів розподільного обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

14. У разі недопущення споживачем або його представником виконавця, до відповідного вузла комерційного та розподільного обліку для зняття показань або ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань відповідного вузла обліку, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем  відповідної послуги за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем або його представником виконавця до вузла обліку для зняття показань після закінчення тримісячного строку з дня недопущення виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами як із споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку такими споживачем виконавець зобов’язані провести перерахунок із споживачем, а вузлів розподільного обліку - з усіма споживачами будівлі.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

Якщо виконавцем встановлено факт втручання в роботу вузла комерційного обліку, він вважається таким, що вийшов з ладу.

У разі виходу з ладу вузла обліку він підлягає заміні та прийняттю на абонентський облік протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.

Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з  дня, що настає за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

16. У разі виходу з ладу або втрати вузла розподільного обліку до відновлення його роботи або заміни протягом тримісячного строку ведення розподільного обліку здійснюється розрахунково з урахуванням середнього споживання протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб). Після  закінчення тримісячного строку з дня виходу з ладу або втрати вузла розподільного обліку розрахунки з таким споживачем здійснюються як із споживачем, приміщення якого не оснащене вузлом розподільного обліку.

Якщо виконавцем встановлено факт втручання в роботу вузла розподільного обліку, він вважається таким, що вийшов з ладу.

У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, до відповідного вузла для зняття показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю показань відповідного вузла, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільного обліку виконавцем комунальної послуги протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної комунальної послуги за попередні 12 місяців.

17. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку питної води здійснюються відповідно до статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та особливостей, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги». Тривалість повірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки та/або допоміжних засобів вузла обліку становить не більш як 30 днів.

Витрати на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачем шляхом сплати виконавцю плати за абонентське обслуговування.

Під час обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку виконавець перевіряє: місце розміщення вузла комерційного обліку;

наявність в місці розташування вузла (вузлів) комерційного обліку засобів обмеження доступу сторонніх осіб - встановлення засобу обліку у приміщеннях з обмеженим доступом в місцях, які мають захист від механічних пошкоджень або мають захисну огорожу з отвором облаштованим замком відповідною вивіскою чи табличкою;

цілісність пломб на засобі (засобах) комерційного обліку (повірочної), накидних гайках та фланцових з’єднаннях та запірній арматурі обвідної лінії, при її наявності в складі вузла комерційного обліку. Перевіряється також наявність актів опломбування засобів комерційного обліку та запірної арматури;

комплектність та робочий стан вузла комерційного обліку, а також запірної арматури;

наявність прямих ділянок на трубопроводі до та після засобу комерційного обліку - на цьому відрізку не повинно бути жодних засувок, відводів, врізок, зворотних клапанів тощо;

відповідності засобу комерційного обліку, прийнятому на абонентський облік виконавцем;

відповідності діаметру засобу комерційного обліку фактичним обсягам водоспоживання;

наявності паспорту або свідоцтва про повірку на засіб комерційного обліку.

У разі виявлення пошкодження засобів комерційного обліку, виходу їх з ладу, виникнення сумнівів у правильності їх показань, порушення пломб споживач зобов'язаний негайно повідомити про це оператора зовнішніх інженерних мереж.

Обслуговування та ремонт вузлів комерційного обліку можуть виконуватися в стаціонарних  умовах та/або на місцях їх використання за допомогою мобільних (пересувних) засобів.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку забороняється.

На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у  будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

18. Зняття показань вузлів комерційного обліку здійснюється щомісяця у присутності споживача або його представника (представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), крім коли зняття показань вузлів обліку здійснюється за допомогою систем дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача або його представника. У такому разі обов’язково забезпечується можливість самостійного (без додаткового звернення в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку споживачів через електронну систему обліку розрахунків споживачів.

Зняття показань вузлів розподільного обліку здійснюється щомісяця споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється за допомогою систем дистанційного зняття показань. У такому разі обов’язково забезпечується можливість самостійного (без додаткового звернення в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями вузла (вузлів) розподільного обліку споживачів через електронну систему обліку розрахунків споживачів.

Виконавець періодично не менше одного разу на рік проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника.

Показання вузлів обліку, не взятих на абонентський облік, не враховуються під час здійснення розподілу обсягів послуг.

 

Ціна та порядок оплати послуги

19. Споживач вносить однією сумою виконавцю плату, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та обсягу спожитої комунальної послуги.

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України та зазначається у Ціні договору (Додаток 2).

20. Ціною послуги є встановлені відповідно до законодавства тарифи на послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Розмір тарифу зазначається у Ціні договору (Додаток 2).

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору нові розміри тарифів застосовуються з моменту набрання чинності рішенням органу уповноваженого встановлювати такі тарифи, якщо зазначеним рішенням не передбачена більш пізніша дата введення тарифів, в такому  випадку тарифи застосовуються з дати введення змінених тарифів без внесення змін до цього договору.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживача з посиланням на рішення відповідних органів.

Плата за послугу, а також інші платежі визначенні договором вносяться споживачем виконавцю щомісяця однією сумою в порядку та розмірах, визначених на умовах договору. При цьому виконавець забезпечує деталізацію інформації щодо структури плати у рахунках споживачів.

21. Тривалість розрахункового періоду для визначення обсягу спожитої послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг, оплати послуги виконавцю не може перевищувати місяць.

Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

22. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

23. Виконавець формує на основі показань вузлів комерційного обліку рахунок на оплату послуг відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надає споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунок надається у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися йому в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

24. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

25. Перерахунок із споживачем щодо невідповідності обсягу проводиться, не більш як за 12 розрахункових періодів і в межах поточного календарного року.

26. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

27. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

Права і обов’язки сторін

28. Споживач має право на:

 1. підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 2. забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;
 3. одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
 4. забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
 5. своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами     договору;
 6. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;
 7. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
 8. несплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності засобів розподільного обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) багатоквартирного будинку споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання документу, що підтверджує факт відсутності одного або декількох членів сім'ї, не пізніше  12 розрахункових періодів після закінчення тимчасової відсутності;
 9. проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
 10. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 11. отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
 12. отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі, а також  інформацію щодо складових плати у наданих рахунках;
 13. розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг;
 14. повідомити щодо прийнятого співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обрання моделі договірних відносин з виконавцем.
 1. Споживач зобов’язаний:
 1. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання ;
 2. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;
 3. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
 4. укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 5. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 6. забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;
 7. допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;
 8. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 9. оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства, а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;
 10. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;
 11. письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;
 12. надавати виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;
 13. дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм;
 1. Виконавець має право:
 1. вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
 2. вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
 3. доступу до житлових приміщень, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку в порядку, визначеному законом і договорами про надання комунальних послуг;
 4. обмежити (припинити) надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
 5. звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
 6. отримувати інформацію від споживача про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
 7. утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.
 1. Виконавець зобов’язаний:
 1. надавати споживачу послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов договору;
 2. відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;
 3. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 4. готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
 5. без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;
 6. своєчасно проводити підготовку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 7. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
 8. вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 9. своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
 10. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
 11. здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;
 12. інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;
 13. відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);
 14. самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалась ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);
 15. контролювати дотримання установлених міжповіркових інтервалів вузлів комерційного   обліку;
 16. протягом п'яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, якщо вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;
 17. прибувати на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача;
 18. розміщувати повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

 

Відповідальність сторін за порушення вимог договору

 1. Споживач несе відповідальність за:
 1. невиконання умов договору;
 2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.
 1. Виконавець несе відповідальність за:
 1. невиконання умов договору;
 2. збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;
 3. ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

порушення прав споживачів згідно із законодавством.

 1. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

35. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово- комунальні послуги».

36. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем індивідуальних (садибних) житлових будинках її якість відповідала вимогам, встановленим цим договором, та актам законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

37. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачу в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту послугу протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного строку оплати комунальної послуги, визначеного цим договором про надання відповідної комунальної                                 послуги                              рекомендованим                            листом (з повідомленням про вручення) та за допомогою електронних систем розрахунків споживача (за наявності) або                                                   .

                    (зазначити спосіб)

38. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до:

             пошкодження спільного майна споживачів;

порушення прав та інтересів інших споживачів - співвласників будівлі які виконують зобов’язання, встановлені законодавством і цим договором.

У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються власником (співвласниками) будинку і виконавцем та відшкодовуються винною стороною відповідно до законодавства.

39. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного робочого дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

 

Особливі умови

38. На споживачів, які використовують питну воду для виробництва продукції, для виробничих потреб та скидають до систем централізованого водовідведення стічні води технологічного походження застосовуються норми, встановлені Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 р. № 190, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, що затверджені наказом Мінрегіону від 1 грудня 2017 р. № 316.

39. У випадку зміни діючого законодавства України, що регулюють відносини в сфері водопостачання та водовідведення, а також прийняття органами місцевого самоврядування чи виконавчої влади нормативних актів, якими регулюються відносини з надання послуг за цим договором, прийняття рішень щодо змін порядку розрахунків між суб'єктами господарювання, нове законодавство та новий порядок поширюється на умови цього договору без узгодження його сторонами та внесення додаткових змін.

 

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії

40. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

41. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, або про прийняття рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем відповідний договір цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

42. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

43. Розірвання договору про надання послуг відбувається за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

 

Прикінцеві положення

44. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає Виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором на поштову адресу нерухомого майна споживача, або іншими засобами зв’язку, зазначеними Споживачем.

45. Цей договір є електронним документом і на нього поширюється дія Закону «Про електронні документи та електронний документообіг».

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                         СПОЖИВАЧ

 

КП «ВОДОКАНАЛ» ГЛАДКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

__________________________________________________

__________________________________________________

(п.і.б)

вул. Калинова, 1, смт. Першотравневе, Коростенський р-н, Житомирська обл., 11114

Код ЄДРПОУ 37774809

UA473052990000026006036401023

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро

МФО 305299

електронна адреса 377748091@ukr.net

 

Директор

 

 _______________________________ /__________________/

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Ідентифікаційний код _______________________________

Тел.: _____________________________________________

 

 

 

 

 

___________________________ /______________________/

 

 

 

Додаток 1

до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків

 

 

Заява – приєднання

 

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого             водовідведення             (далі-Договір),                  на  __________________________________________________________________________________________

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або сайту виконавця послуги)

приєднуюсь до Договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з                                                                                       

                                                                (назва Виконавця)

з такими нижченаведеними даними. 1.Інформація про споживача:

 1. найменування/прізвище, ім’я по батькові

 
  Фото без опису
 

 

ідентифікаційний номер                                            

адреса                                                            номер телефону                                                                                      адреса електронної пошти                         

 

 1. адреса будинку споживача:

вулиця                                                           

Фото без описуномер будинку населений пункт Фото без описуФото без опису

район                                                                область                                                             індекс                       ;

 

 1. кількість зареєстрованих осіб у будинку споживача           .

 

2. Послуга надається за допомогою вузла комерційного обліку індивідуального (садибного) житлового  будинку.

Порядковий номер

Найменування та умовне

позначення

типу засобу

вимірювальної техніки

Заводський номер

Показання

засобу

вимірювальної техніки

на дату

укладання

договору

Місце

встановлення

Дата останньої

повірки

Міжповірочний інтервал,

років

Прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

 

Фото без описуФото без опису                                       Фото без описуФото без опису                              ____________________

 

               (дата)

 

               (особистий підпис)

 

  (П.І.Б. Споживача)

 

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Додаток 2

до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків

 

Ціна договору

 

                                                                                                                                                              ,                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять:

 • на послугу з централізованого  водопостачання – 21,85 гривень за 1 метр кубічний;
 • на послугу з централізованого водовідведення – 18,05 гривень за 1 метр кубічний.

 

Плата за абонентське обслуговування становить 15,34 гривень на місяць:

 

 • на послугу з централізованого водопостачання – 7,67 гривень на місяць;
 • на послугу з централізованого водовідведення – 7,67 гривень на місяць.

 

-


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь