Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків

Дата: 01.05.2023 20:39
Кількість переглядів: 113

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з централізованого водопостачання та/або

централізованого водовідведення з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків

 

с. Гладковичі                                                                                                            травень 2023р.

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ» ГЛАДКОВИЦЬКОЇ СЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі   Виконавець) в особі директора Товкача Євгенія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї  сторони, і      

фізична особа                                                                                              ,

що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна - індивідуальним споживачем (далі - Споживач), з іншої сторони (разом -сторони), уклали договір про таке.

 

Загальні положення

1. Цей договір (далі - договір) є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) індивідуальному споживачу, який є власником індивідуального (садибного) житлового будинку (далі - споживач). Цей Договір укладається сторонами у відповідності до Закону України «Про житлово- комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному вебсайті : https://gld-tg.gov.ua/ власник індивідуального (садибного) житлового будинку не вчинив дій щодо відключення (відмови) від послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

2. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є:

 1. вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, в тому числі: сплата рахунку за надані послуги, факт отримання послуг;

надання Виконавцю підписаної Заяви-приєднання (Додаток 1 до цього договору) та/або взяття на абонентський облік вузла комерційного обліку споживача;

 1. не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або на вебсайті виконавця послуг.

 

Предмет договору, порядок надання та вимоги до якості послуги

3. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги, а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.

4. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача

5. Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

6. У разі виникнення аварії/пошкодження на мережах централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виконавця, виконавець комунальної послуги проводить аварійно-відновлювані роботи у строк не більше 50 годин з моменту виявлення факту аварії /пошкодження виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

 

Облік послуг

7. Одиницею виміру послуг є метр кубічний (м3).

8. Ведення комерційного обліку послуги з централізованого водопостачання здійснюється вузлами комерційного обліку.

До моменту встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання наданих послуг визначаються за нормами споживання, встановленими органами місцевого самоврядування.

9. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання або з іншого джерела питного водопостачання.

10. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

11. Споживач забезпечує доступ представників Виконавця до вузлів комерційного обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

12. У разі недопущення споживачем або його представником виконавця, до вузла комерційного обліку для зняття показань або ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань вузла комерційного обліку, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної послуги за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

У разі відсутності інформації про показання вузлів обліку та/або недопущення споживачем або його представником виконавця до вузла обліку для зняття показань після закінчення тримісячного строку з дня недопущення виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами як із споживачами, приміщення яких не оснащені вузлами обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку таким споживачем виконавець зобов’язаний провести перерахунок із споживачем.

13. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни нарахування плати за надані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється згідно з нормами водоспоживання, затвердженими органами місцевого самоврядування.

Якщо виконавцем встановлено факт втручання в роботу вузла комерційного обліку, він вважається таким, що вийшов з ладу.

У разі виходу з ладу вузла обліку він підлягає заміні та прийняттю на абонентський облік протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.

Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з  дня, що настає за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, що настає за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

14. У разі виходу з ладу або втрати вузла розподільного обліку до відновлення його роботи або заміни протягом тримісячного строку ведення обліку здійснюється розрахунково з урахуванням середнього споживання протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб). Після закінчення тримісячного строку з дня виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку розрахунки з таким споживачем здійснюються як із споживачем, приміщення якого не оснащене вузлом обліку.

Якщо виконавцем встановлено факт втручання в роботу вузла розподільного обліку, він вважається таким, що вийшов з ладу.

У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, до вузла для зняття показань або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю показань вузла, якщо такі показання згідно із законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного обліку виконавцем комунальної послуги протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем відповідної комунальної послуги за попередні 12 місяців.

15. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку питної води здійснюються виконавцем відповідно до статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та особливостей, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги». Тривалість повірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки та/або допоміжних засобів вузла обліку становить не більш як 30 днів.

Витрати виконавця на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачем шляхом сплати виконавцю плати за абонентське обслуговування.

Під час обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку виконавець перевіряє: місце розміщення вузла комерційного обліку;

наявності в місці розташування вузла (вузлів) комерційного обліку засобів обмеження доступу сторонніх осіб - встановлення засобу обліку у приміщеннях з обмеженим доступом в місцях, які мають захист від механічних пошкоджень або мають захисну огорожу з отвором облаштованим замком відповідною вивіскою чи табличкою;

цілісності пломб на засобі (засобах) комерційного обліку (повірочної), накидних гайках та фланцових з’єднаннях та запірній арматурі обвідної лінії, при її наявності в складі вузла комерційного обліку. Перевіряється також наявність актів опломбування засобів комерційного обліку та запірної арматури;

комплектності та робочого стану вузла комерційного обліку, а також запірної арматури;

наявності прямих ділянок на трубопроводі до та після засобу комерційного обліку - для усунення негативного впливу турбулентності потоку перед засобом обліку води та після нього рекомендується витримувати стабілізаційний прямий відрізок труби що дорівнює 5-ти діаметрам засобу обліку. На цьому відрізку не повинно бути жодних засувок, відводів, врізок, зворотних клапанів тощо;

відповідності засобу комерційного обліку, прийнятому на абонентський облік виконавцем; відповідності діаметру засобу комерційного обліку фактичним обсягам водоспоживання; наявності паспорту або свідоцтва про повірку на засіб комерційного обліку.

У разі виявлення пошкодження засобів комерційного обліку, виходу їх з ладу, виникнення сумнівів у правильності їх показань, порушення пломб споживач зобов'язаний негайно повідомити про це виконавця.

Обслуговування та ремонт вузлів комерційного обліку можуть виконуватися в стаціонарних  умовах та/або на місцях їх використання за допомогою мобільних (пересувних) засобів.

Несанкціоноване втручання у роботу вузлів комерційного обліку забороняється.

На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з проведенням повірки (ремонту) ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

16. Зняття показань (вузла) вузлів комерційного обліку здійснюється виконавцем у присутності споживача або його представника, або споживачем та надаються виконавцеві одним з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг, крім випадків, коли зняття показань вузлів обліку здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача або його представника. У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку споживачів через електронну систему обліку розрахунків споживачів.

 

Ціна та порядок оплати послуги

17. Споживач вносить однією сумою виконавцю плату, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та обсягу спожитої комунальної послуги.

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України та зазначається у Ціні договору (Додаток 2).

18. Ціною послуги є встановлені відповідно до законодавства тарифи на послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Розмір тарифу зазначається у Ціні договору (Додаток 2).

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору нові розміри тарифів застосовуються з моменту набрання чинності рішенням органу уповноваженого встановлювати такі тарифи, якщо зазначеним рішенням не передбачена більш пізніша дата введення тарифів, в такому  випадку тарифи застосовуються з дати введення змінених тарифів без внесення змін до цього договору.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживача з посиланням на рішення відповідних органів.

Плата за послугу, а також інші платежі визначенні договором вносяться споживачем виконавцю щомісяця однією сумою в порядку та розмірах, визначених на умовах договору. При цьому виконавець забезпечує деталізацію інформації щодо структури плати у рахунках споживачів.

19. Тривалість розрахункового періоду для визначення обсягу спожитої послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг, оплати послуги виконавцю не може перевищувати місяць.

Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

20. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

21. Виконавець формує на основі показань вузлів комерційного обліку рахунок на оплату послуг відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надає споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунок надається у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися йому в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

22. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

23. Перерахунок із споживачем щодо невідповідності обсягу проводиться, не більш як за 12 розрахункових періодів і в межах поточного календарного року.

24. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

25. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

Права і обов’язки сторін

26. Споживач має право на:

 1. підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;
 2. забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;
 3. одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
 4. забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
 5. своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;
 6. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;
 7. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
 8. несплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності засобів обліку) за період тимчасової відсутності в індивідуальному (садибному) житловому будинку споживача та  інших  осіб понад 30 календарних днів за умови надання документу, що підтверджує факт відсутності одного або декількох членів сім'ї;
 9. проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
 10. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 11. отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку обсягу спожитих послуг між споживачами будинку;
 12. отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі, а також інформацію  щодо складових плати у наданих рахунках;
 13. розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

27. Споживач зобов’язаний:

 1. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із мереж індивідуального (садибного) житлового будинку ;
 2. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання будинку;
 3. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
 4. укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 5. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 6. забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;
 7. допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна), виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово- комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;
 8. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна);
 9. оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства, а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;
 10. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;
 11. письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;
 12. надавати виконавцеві показання вузлів обліку в порядку та строки, визначені договором;
 13. дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм;

28. Виконавець має право:

 1. вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
 2. вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
 3. доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, в індивідуальних (садибних) житлових будинках в порядку, визначеному законом і договорами про надання комунальних послуг;
 4. припинити (зупинити) надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
 5. звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
 6. отримувати інформацію від споживача про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
 7. утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

29. Виконавець зобов’язаний:

 1. надавати споживачу послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов договору;
 2. відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;
 3. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 4. готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
 5. без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;
 6. своєчасно проводити підготовку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 7. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
 8. вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 9. своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
 10. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
 11. інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;
 12. відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);
 13. самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалась ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);
 14. контролювати дотримання установлених міжповіркових інтервалів вузлів комерційного обліку;
 15. прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача;
 16. розміщувати повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

 

Відповідальність сторін за порушення вимог договору

30. Споживач несе відповідальність за:

 1. невиконання умов договору;
 2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

31. Виконавець несе відповідальність за:

 1. невиконання умов договору;
 2. збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;
 3. ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;
 4. порушення прав споживачів згідно із законодавством.

32. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

33. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово- комунальні послуги».

34. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем індивідуальних (садибних) житлових будинках її якість відповідала вимогам, встановленим цим договором, та актам законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

35. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачу в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту послугу протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного строку оплати комунальної послуги, визначеного цим договором про надання відповідної комунальної                                 послуги                              рекомендованим                            листом (з повідомленням про вручення) та за допомогою електронних систем розрахунків споживача (за наявності) або                                                   .

(зазначити спосіб)

36. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до: пошкодження спільного майна споживачів;

порушення прав та інтересів інших споживачів - співвласників будівлі які виконують зобов’язання, встановлені законодавством і цим договором.

У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються власником (співвласниками) будинку і виконавцем та відшкодовуються винною стороною відповідно до законодавства.

37. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного робочого дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

 

Особливі умови

38. На споживачів, які використовують питну воду для виробництва продукції, для виробничих потреб та скидають до систем централізованого водовідведення стічні води технологічного походження застосовуються норми, встановлені Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 р. № 190, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, що затверджені наказом Мінрегіону від 1 грудня 2017 р. № 316.

39. У випадку зміни діючого законодавства України, що регулюють відносини в сфері водопостачання та водовідведення, а також прийняття органами місцевого самоврядування чи виконавчої влади нормативних актів, якими регулюються відносини з надання послуг за цим договором, прийняття рішень щодо змін порядку розрахунків між суб'єктами господарювання, нове законодавство та новий порядок поширюється на умови цього договору без узгодження його сторонами та внесення додаткових змін.

 

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії

40. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

41. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, або про прийняття рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем відповідний договір цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

42. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

43. Розірвання договору про надання послуг відбувається за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

 

Прикінцеві положення

44. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає Виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором на поштову адресу нерухомого майна споживача, або іншими засобами зв’язку, зазначеними Споживачем.

45. Цей договір є електронним документом і на нього поширюється дія Закону «Про електронні документи та електронний документообіг».

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                         СПОЖИВАЧ

 

КП «ВОДОКАНАЛ» ГЛАДКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

__________________________________________________

__________________________________________________

(п.і.б)

вул. Калинова, 1, смт. Першотравневе, Коростенський р-н, Житомирська обл., 11114

Код ЄДРПОУ 37774809

UA473052990000026006036401023

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро

МФО 305299

електронна адреса 377748091@ukr.net

 

Директор

 

 _______________________________ /________________/

Адреса: ___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Ідентифікаційний код _______________________________

Тел.: _____________________________________________

 

 

 

 

 

___________________________ /______________________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків

 

 

Заява – приєднання

 

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого             водовідведення             (далі-Договір),                  на  __________________________________________________________________________________________

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або сайту виконавця послуги)

приєднуюсь до Договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з                                                                                                                   

                                             (назва Виконавця)

з такими нижченаведеними даними. 1.Інформація про споживача:

 1. найменування/прізвище, ім’я по батькові

ідентифікаційний номер                                         

адреса                                                         номер телефону                                                                                  адреса електронної пошти                      

 

 1. адреса будинку споживача:

вулиця                                                       

номер будинку населений пункт

Фото без опису

район                                                            область                                                         індекс                   ;

 

 1. кількість зареєстрованих осіб у будинку споживача           .

 

2. Послуга надається за допомогою вузла комерційного обліку індивідуального (садибного) житлового  будинку.

 

 

Порядковий номер

Найменування та умовне

позначення

типу засобу

вимірювальної техніки

Заводський номер

Показання

засобу

вимірювальної техніки

на дату

укладання

договору

Місце

встановлення

Дата останньої

повірки

Міжповірочний інтервал,

років

Прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

 

Фото без опису                                       Фото без опису                              Фото без опису

 

        (дата)

 

            (особистий підпис)

 

              (П.І.Б. Споживача)

 

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Додаток 2

до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків

 

Ціна договору

 

                                                                                                                                                              ,                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять:

 • на послугу з централізованого  водопостачання – 21,85 гривень за 1 метр кубічний;
 • на послугу з централізованого водовідведення – 18,05 гривень за 1 метр кубічний.

 

Плата за абонентське обслуговування становить 15,34 гривень на місяць:

 

 • на послугу з централізованого водопостачання – 7,67 гривень на місяць;
 • на послугу з централізованого водовідведення – 7,67 гривень на місяць.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь