Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

ЗАЯВА

Дата: 08.11.2022 14:55
Кількість переглядів: 181

Картинки по запросу значок оголошення

1. Замовник

Замовником стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки площею орієнтовною площею 5,0000 га що розташована на території Гладковицької сільської ради (за межами населеного пункту), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» є виконавчий комітет Гладковицької сільської ради.

Адреса і контактні дані: вул. Репкіна Н, буд. 5-в, с. Гладковичі, Коростенський р-н., Житомирська обл., Україна, 11115.

         Тел./факс : (04148) 7-91-87, е-mail: gladkovichi_sr@ukr.net

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розробляється з метою обґрунтування можливості визначення цільового призначення земельної ділянки; уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населеного пункту з метою розміщення та планування території промислового підприємства.

            «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 5,0000 га що розташована на території Гладковицької сільської ради (за межами населеного пункту), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території за межами населеного пункту, визначає функціональне призначення, параметри забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення та планування території промислового підприємства, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування, визначення доцільності, обсягів, послідовності забудови, можливість інженерного забезпечення території, створення умов розвитку інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, забезпечення комплексної забудови території. визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території земельної ділянки розробляється на підставі рішення 19 сесії Гладковицької сільської ради № 403-19/22 від 17.08.2022р. у відповідності до діючих нормативів.

В адміністративному відношенні ділянка, яка розглядається, розташована в на північний захід від сіл Гладковичі та Сташки Овруцького району, Житомирської області.

На території, що розглядається даним ДПТ планується розміщення виробничого підприємства,а саме будівництво підприємства по виготовленню паливної гранули.

Відповідно до ст. 19 п.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;

  • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;
  • проектування будинків і споруд різного призначення;
  • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об'єкта нерухомого майна;

  • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;
  • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок;

розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

При розробці ДПТ використовувались наступні матеріали:

- рішення Гладковицької сільської ради дев’ятнадцята сесія восьмого скликання від 17.08.2022р.,   403-19/22 «Про надання дозволу виконавчому комітету Гладковицької сільської ради на розроблення детального плану території».;

- - матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних обстежень та контрольних обмірів;

- викопіювання зі схеми планування території Житомирської області.

Проектним рішення детального плану передбачається визначення цільового призначення земельної ділянки, як земель промисловості, транспорту зв’язку, енергетики, оборони ті іншого призначення (11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості).

Ділянка проектування межує:

- з півночі – землі державного фонду лісогосподарського призначення;

- з півдня – землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський;

- з заходу – землі Державної власності використання ділянки 6.1 – для водогосподарських підприємств; цільове призначення - 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування;

- зі сходу – землі комунальної власності, сільськогосподарського призначення; цільове призначення - 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

Згідно з додатком 4 до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» розмір нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) для виробництв по обробці деревини (підприємства столярно-теслярні, паркетні та по виготовленню ящиків) складає 50м.

Детальний план розробляється з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території підприємства, визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об'єктів будівництва обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання, та підлягає стратегічній екологічній оцінці відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Планована діяльність – будівництво та експлуатація підприємства по виготовленню паливної гранули.

Види планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів щодо яких законодавством не передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки, зокрема: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні.

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Будівництво та експлуатація промислового підприємства, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Незначний негативний вплив. Можливі викиди парникових газів від технологічних процесів нового підприємства та роботи автотранспорту

Вплив на повітряне середовище. Можливе забруднення атмосферного повітря викидами ЗР від основних та допоміжних технологічних процесів новоствореного підприємства; забруднення повітря від роботи автотранспорту;

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації підприємства буде робота технологічного обладнання.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище. Після завершення будівельних робіт заплановано озеленення вільної від забудови території та повне відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Вплив незначний. Вплив на ґрунти характеризується, в основному, як механічний і супроводжується руйнацією ґрунтового покриву в період проведення будівельних робіт.

Вплив на водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості на господарсько-побутові потреби, утворення господарсько-побутових стічних вод. Виробничі стоки відсутні.

Вплив на рослинний і тваринний світ. Вплив на рослинний та тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. Утворення відходів виробництва не передбачається. При експлуатації промислового підприємства утворюватимуться побутові відходи, а також інші відходи, що можуть утворюватись при експлуатації та ремонті автотранспорту та обладнання.

Впливів на соціальне середовище. Позитивний вплив пов’язаний із можливим створенням додаткових робочих місць.

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Згідно даних публічної кадастрової карти та наданих вихідних даних на території розроблення ДДП та поруч відсутні території, віднесені до Смарагдової мережі, природно-заповідного фонду (ПЗФ) та історико-культурної спадщини.

в) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного ДДП.

Альтернативи іншого характеру відсутні.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;

- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

- статистику захворюваності місцевих жителів;

- іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

  • - для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів – організаційно – технологічні: додержання вимог технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки; збереження машин та обладнання в справному експлуатаційному стані; проведення систематичного контролю за технічним станом обладнання; додержання встановлених нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря; регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди несприятливих метеорологічних умовах (НМУ).

- для захисту ґрунтів від забруднення передбачається влаштування твердих покриттів, розміщення спеціальних майданчиків для збору ТПВ та озеленення території підприємства;

- для захисту підземних вод від забруднення передбачено влаштування твердих покриттів території підприємства, влаштування локальних очисних споруд;

- заплановане постійне проведення моніторингових досліджень стану атмосферного повітря та ґрунтів, якості стічних поверхневих вод. Перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище при  виконанні передбачених природоохоронних заходів не передбачається.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2,3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Пропозиції та зауваження подаються до виконавчого комітету Гладковицької сільської ради.

Відповідальна особа : спеціаліст-юрист Першко О. М.

Адреса: 11115, Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Гладковичі, вул. Репкіна Н, буд. 5-в,

 Тел./факс : (04148) 7-91-87, е-mail: gladkovichi_sr@ukr.net

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів (включно до 28.11.2022) з дня її оприлюднення. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь