Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Положення про Гладковицьку сільську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Дата: 18.02.2022 16:53
Кількість переглядів: 724

 

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ  №  167

 

 

15 грудня 2021 року                                                                    с. Гладковичі

 

Про затвердження Положення про Гладковицьку сільську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції та затвердження її посадового складу

 

Керуючись Кодексом Цивільного захисту України, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», у відповідності до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 15.11.2021 № 644 «Про затвердження Положення про Житомирську обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції та затвердження її посадового складу» та з метою  координації дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, виконавчий комітет Гладковицької сільської ради

 

 В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про Гладковицьку сільську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції, згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити посадовий склад Гладковицької сільської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у новій редакції;

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Гладковицької сільської ради від14.01.2021 № 5 «Про утворення комісії з  питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Гладковицької сільської ради».

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Гладковицький сільський голова                                      Микола БУХОВЕЦЬ

Додаток 1

до рішення виконкому

 167  від 15.12.2021 р.

Положення

Положення про Гладковицьку сільську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом сільської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та Житомирської обласної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

- організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

- участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

1) координує роботу усіх підприємств, які розташовані на території ради щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

2) розглядає питання щодо:

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; 

- припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об’єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - об’єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров’ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції сільському голові;

- створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;

3) подає виконкому сільської ради пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

4) вживає заходів для розвитку діяльності, пов’язаної із здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

5) сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

 5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує координацію діяльності усіх об’єктів, що розташовані на території ради, щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

2) вживає заходів для активізації роботи, пов’язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

 6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює координацію діяльності усіх об’єктів, що розташовані на території ради, щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

2) забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

4) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

5) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем;

7) вивчає обставини, що склалися, та подає виконкому сільської ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:

- заслуховувати інформацію керівників усіх об’єктів, що розташовані на території, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;

- одержувати від об’єктів, розташованих на території  Гладковицької сільської ради, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до компетенції Комісії;

- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

8. Головою комісії є Гладковицький сільський голова.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови за його дорученням - заступник голови комісії.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Посадовий склад комісії затверджується виконкомом сільської ради на основі пропозицій підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради, персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії за допомогою секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

9. Голова Комісії має право:

- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

- приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

- вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

- затверджувати функціональні обов'язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії);

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступнику голови комісії.

- звертатися до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

10. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше 1 разу на півроку. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання усіх об’єктів, що розташовані на території ради. Організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії за допомогою секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

11. Матеріально - технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється виконкомом сільської ради. Комісія користується штампом і печаткою сільської ради.

12. Комісія має бланк із зображенням малого Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Секретар виконкому                                           Наталя ХАРЧЕНКО

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь