Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Гладковицької сільської ради

Дата: 19.01.2022 22:55
Кількість переглядів: 1202

Фото без опису

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Гладковицького сільського голови

 

 від  17.01.2022  р.                                                                                       №11-О

Про оголошення конкурсу на

створення офіційної символіки

Гладковицької сільської ради

 

 

     З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл Гладковичі, Гусарівка, Радчиці, Товкачі, Гладковицька Кам’янка, Збраньківці, Личмани, Кам’янівка, селища Магдин та смт. Першотравневе які входять до складу Гладковицької територіальної громади, а також  звичаїв і традицій народу  які існують на даній території, сприяння розвитку туризму, керуючись ст.22, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Гладковицької сільської ради з   20 січня   2022 року по 20 березня 2022 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Гладковицької сільської ради ( додаток № 1). 

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Гладковицької сільської ради.

4.Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Гладковицької сільської ради (додаток 2).

 5.Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на  головного спеціаліста з організаційної,  кадрової роботи та зв’язках з громадськістю   Іванову В.І.                 

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань виконавчих органів ради Дулько В.Й.

          

 

 

 

 

 

Гладковицький сільський голова                                      Микола БУХОВЕЦЬ

 

 

 

 

 

 Додаток 1

                                                  до розпорядження  №11-О

                                     від 17.01.2022р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Гладковицької сільської ради

 

1. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Гладковицької сільської  ради  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Гладковицької сільської ради, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет Гладковицької  сільської  ради  Коростенського  району Житомирської  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 20.01.2022р. по 20.03.2022р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 21.03.2022 по 23.03.2022 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 23.03.2022 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 31.03.202;

5 етап – затвердження   рішенням  сесії Гладковицької  сільської ради офіційної символіки.

1.4.  Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Гладковицького сільського  голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет   Гладковицької сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

2. Мета і завдання конкурсу

 

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Гладковицької сільської ради, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  громади;

-створення ескізу логотипа громади;

-написання тексту та музики гімну громади;

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Гладковицької  сільської ради;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа, гімну).

 

3. Порядок участі у конкурсі

 

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проєктів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

-Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

 

4. Вимоги до конкурсних робіт

 

4.1. Вимоги до ескізу гербапрапора, логотипу та гімну Гладковицької сільської  ради (територіальної громади)

Герб Гладковицької  сільської  ради

4.1.1. Ескіз герба Гладковицької  сільської ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. Кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати населені пункти  громади  серед інших населених пунктів.

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис герба із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Прапор  Гладковицької  сільської ради

4.1.3. Ескіз прапора  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

 Логотип Гладковицької  сільської  ради

 4.1.5.  Ескіз  логотипа Гладковицької сільської  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати населені пункти   громади  серед інших населених пунктів.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.7. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту повинні відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

 

5. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

 

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді )

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді;)

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис герба та прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь уконкурсі (додаток до положення);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD?R диску).

5.3  З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

-  виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися в населених пунктах  територіальної громади;
- у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;
-
 у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.


Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком населених пунктів  громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

6. Порядок подачі конкурсних робіт

 

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Гладковицької  сільської  ради ради за адресою: вул. Репкіна Н., буд. 5-В, с.Гладковичі, Коростенського  району, Житомирської  області

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку gladkovichi_sr@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб , прапор, логотип, гімн територіальної громади»

 

VII. Визначення переможців конкурсу

 

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та рішенням Комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Гладковицької сільської ради, та були затверджені Гладковицькою  сільською  радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Гладковицької  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток  

                                                                                     до Положення затвердженого

                                                                                            розпорядженням  № 11-О

                                                                           від 17.01.2022р.

 

 

ЗРАЗОК

                                                                                            Виконавчому комітету

                                                                                  Гладковицької  сільської ради

                                                                                     ПІП______________________

Адреса____________________

__________________________

тел._______________________

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки Гладковицької  сільської ради

 

         Прошу дозволити взяти участь у конкурсі зі створення ___________________________________ Гладковицької  сільської радиЗ умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Гладковицької  сільської ради ознайомлений(на) та погоджуюсь.

 

 

 

 Дата                                                                   Підпис

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 2

                                                  до розпорядження  №11-О

                                     від 17.01.2022 р.

 

С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку   Гладковицької  сільської  ради

 

 

Голова комісії                   -

ДУЛЬКО Василь Йосипович    -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Заступник голови комісії -

МАКАРЕВИЧ Таїсія Вікторівна – секретар ради

Члени комісії                   :

КОРОБЕЙНІКОВ Володимир Олександрович – кандидат на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Школа мистецтв»

 

ДИВИНСЬКА Ірина Петрівна - директор Гладковицького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів

 

ЛЕВКІВСЬКИЙ Микола Костянтинович - директор Першотравневого закладу загальної середньої освіти I-III ступенів

 

РЕДЧИЦЬ Марія Андріївна – депутат 8 скликання Гладковицької сільської ради

 

ДИКУР Тетяна Михайлівна  - вчителька Першотравневого закладу загальної середньої освіти I-III ступенів

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь