Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Додаток 4 до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради 8 скликання від 24 червня 2021 року № 186-9/21

Дата: 11.01.2022 11:29
Кількість переглядів: 352

Додаток 4

до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради

8 скликання

від 24 червня 2021 року № 186-9/21

 

Положення

про порядок обчислення та сплати єдиного податку

на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

Розділ І. Платники податку

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи
платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

Розділ ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

2.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата).

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку  встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 Ставка єдиного податку встановлюється Податковим Кодексом України для платників єдиного податку першої - третьої групи в разі:

  • перевищення визначеного обсягу доходу
  • провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку
  • при застосуванні іншого способу розрахунків ніж визначений
  • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування
  • провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 Розділу І цього положення.

 

2.3. Установити ставки єдиного податку для платників першої групи в залежності від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 1 до цього Положення.

2.4. Установити ставки єдиного податку для платників другої групи в залежності від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 2 до цього Положення.

Розділ ІІІ. Податковий (звітний) період

3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

3.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

3.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ ІV.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

4.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

 

 

Секретар сільськоїради                                        Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

          від 24 червня 2021 року № 186-9/21

 

Ставки  єдиного податку

для платників першої групи  

вводяться в дію з 01.01.2022

 

 

Код

Вид діяльності

Ставка податку

  (у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

74.20

Діяльність у сфері фотографії

5*

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування

5*

95.12

Ремонт обладнання зв’язку

5*

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

5*

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

5*

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

5*

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

5*

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

5*

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

5*

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку)

10

 

* В разі, коли господарюючий суб’єкт здійснює діяльність на території Гладковицької сільської територіальної громади та має лише один вид  діяльності.

 

Секретар сільської ради                                        Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

          від 24 червня 2021 року № 186-9/21

 

Ставки  єдиного податку

для платників другої групи  

вводяться в дію з 01.01.2022

 

 

Код

Вид діяльності

Ставка податку

  (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

5*

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10*

93.11

Функціювання спортивних споруд

5*

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування

5*

95.12

Ремонт обладнання зв’язку

5*

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку)

15

 

* В разі, коли господарюючий суб’єкт здійснює діяльність на території Гладковицької сільської територіальної громади та має лише один вид діяльності.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь