Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Додаток 3 до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради 8 кликання від 24 червня 2021року №186-9/21

Дата: 11.01.2022 11:28
Кількість переглядів: 361

 

Додаток 3

до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради

8 кликання

від 24 червня 2021року №186-9/21 

 

Положення

про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади

  1. Загальні положення

         1.Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Плата за землю встановлюється на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» та відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Гладковицької сільської територіальної громади.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2.3. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком здійснюється відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України.

         Ставки податку за один гектар нелісових та лісових земель встановлено пунктом 4 цього Положення.

3. Об’єкт і база оподаткування податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.2. Базою оподаткування є:

3.2.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.2.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Ставки земельного податку

 

4.1. Встановити ставку земельного податку у розмірі не більше 12 % (відсотків) від їх нормативної грошової оцінки за  земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

4.2. Встановити ставки земельного податку згідно з додатками 1,2 до цього Положення.

5. Пільги із сплати податку

 

5.1. Від сплати податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

5.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5.1.6. фізичні особи, яким надано в тимчасове користування нерухоме майно в селі Кам’янівка.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цього пункту, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах  - не більш як 0,25 гектара, у селищі – не більше як 0,15 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 5.1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

         Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у 5.1, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 5.4 та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

5.5. Від сплати податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

5.5.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’днань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’днань осіб з інвалідністю;

5.5.2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

         Зазначені підприємства та організації громадських  об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

         У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

5.5.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

5.5.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

5.5.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.5.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

5.6. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій фізичних та юридичних осіб згідно з Додатком 3 до цього Положення.

5.7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не спалачується податок за:

5.7.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

5.7.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

5.7.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

5.7.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.7.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5.7.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

5.7.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

5.7.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

5.7.9. підприємства комунальної власності Гладковицької сільської ради.

6. Особливості оподаткування земельним податком

6.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки  та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

6.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

6.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

6.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, встановленого пунктом 4 цього Положення».

7. Податковий період для земельного податку

 

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для земельного податку є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8.Порядок обчислення та строки сплати земельного податку

 

Порядок обчислення та строки сплати земельного податку визначені статтями 286-287 Податкоового кодексу України.

 

9.Контроль

11.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати плати за землю  здійснює Головне управління ДПС у Житомирській області».

 

 

 

Секретар сільської ради                                       Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

від 24 червня 2021року № 186-9/21

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки  вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   16               06             1824255400              смт Першотрваневе

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких не проведено (незалежно від місцезнаходження)

 

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

0,300

5,000

1,000

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

0,300

5,000

1,000

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

0,300

3,000

1,000

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

0,300

5,000

1,000

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.06

Для колективного садівництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.07

Для городництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

0,300

5,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1,000

0,300

5,000

1,000

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,300

0,300

3,000

3,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,300

0,300

3,000

3,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,300

0,300

3,000

3,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

0,300

5,000

3,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

0,300

5,000

3,000

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

0,300

5,000

3,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

0,300

5,000

3,000

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,010

0,010

0,010

0,010

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,010

0,010

0,010

0,010

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0,010

0,010

0,010

0,010

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,010

0,010

0,010

0,010

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,010

0,010

0,010

0,010

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,010

0,010

0,010

0,010

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0,010

0,010

0,010

0,010

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,001

0,001

0,001

0,001

 

04.08

Для збереження та використання заказників

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0,010

0,010

0,010

0,010

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

0,010

0,010

0,010

0,010

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

0,010

0,010

0,010

0,010

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,500

1,500

5,000

5,000

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

15

Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

0,010

0,010

0,010

0,010

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

0,010

0,010

0,010

0,010

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

0,010

0,010

0,010

0,010

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

0,010

0,010

0,010

0,010

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

0,010

0,010

0,010

0,010

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

0,010

0,010

0,010

0,010

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

0,001

0,001

0,001

0,001

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

0,010

0,010

 

16

Землі запасу

3,000

3,000

5,000

5,000

 

17

Землі резервного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

18

Землі загального користування

1,000

1,000

5,000

5,000

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

20

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

12,000

12,000

12,000

12,000

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

Додаток 2

 до Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

від 24 червня 2021 року № 186-9/21

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   16               06             1824255401              с. Кам'янівка

   16               06             1824281901              с. Гладковичі

   16               06             1824281902              с.  Гладковицька Кам'янка

   16               06             1824281905              с. Гусарівка

   16               06             1824281906              с.  Сташки

   16               06             1824281907              с. Товкачі

   16               06             1824283703              с.  Збраньківці

   16               06             1824283705              с. Личмани

   16               06             1824283707              с.  Магдин

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких не проведено (незалежно від місцезнаходження)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

0,300

5,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

0,300

3,000

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

0,300

5,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.06

Для колективного садівництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.07

Для городництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

0,300

5,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1,000

0,300

5,000

1,000

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,300

0,300

3,000

3,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,300

0,300

3,000

3,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,300

0,300

3,000

3,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

0,300

5,000

3,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

0,300

5,000

3,000

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

0,300

5,000

3,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

0,300

5,000

3,000

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,010

0,010

0,010

0,010

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,010

0,010

0,010

0,010

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0,010

0,010

0,010

0,010

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,010

0,010

0,010

0,010

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,010

0,010

0,010

0,010

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,010

0,010

0,010

0,010

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

3,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3,000

3,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0,010

0,010

0,010

0,010

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,000

3,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,010

0,010

0,010

0,010

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,010

0,010

0,010

0,010

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,010

0,010

0,010

0,010

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,001

0,001

0,001

0,001

04.08

Для збереження та використання заказників

0,010

0,010

0,010

0,010

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,010

0,010

0,010

0,010

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,010

0,010

0,010

0,010

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0,010

0,010

0,010

0,010

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,000

3,000

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

0,010

0,010

0,010

0,010

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

0,010

0,010

0,010

0,010

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,000

3,000

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

3,000

3,000

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3,000

3,000

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3,000

3,000

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

0,100

0,100

0,100

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

3,000

3,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,000

3,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

0,010

0,010

0,010

0,010

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

0,010

0,010

0,010

0,010

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

0,010

0,010

0,010

0,010

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

0,010

0,010

0,010

0,010

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

0,010

0,010

0,010

0,010

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

0,010

0,010

0,010

0,010

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

0,001

0,001

0,001

0,001

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

0,010

0,010

16

Землі запасу

3,000

3,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

20

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

12,000

12,000

12,000

12,000

 

 

Секретар сільської ради                                       Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

Додаток 3

 до Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев’ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

          від 24.06.2021 року № 186-9/21

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

 

Пільги  вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

16

06

1824255400

1824255401

1824281901

1824281902

1824281903

1824281905

1824281906

1824281907

1824283703

1824283705

1824283707

Гладковицька сільська територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи:

 

фізичні особи, яким згідно Положення надано в тимчасове користування нерухоме майно в селі Кам’янівка

100

Юридичні особи:

 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів

100

підприємства комунальної власності Гладковицької сільської ради

100

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь