Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Додаток 1 до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради 8 скликання від 24 червня 2021 року № 186-9/21

Дата: 11.01.2022 11:22
Кількість переглядів: 349

 

                                                                                                 Додаток 1

до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради

8 скликання

від 24 червня 2021 року № 186-9/21

 

 

Положення

про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

1. Загальні положення

Положення про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади (далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або вмалих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади»(код 125) ДКБ та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;  зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) ДКБ та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських  об’єднань, осіб з  інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

         ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

         й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

         к)  об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

         л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості
- на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Гладковицька сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території громади, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), шляхом прийняття відповідного рішення.

         5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1 та  5.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1 цього пункту;

         об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.4. Звільняються від сплати податку, що сплачується на території Гладковицької сільської територіальної громади, з об’єктів нежитлової нерухомості, фізичні особи, які використовують для обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, лазні.

5.5. Звільняються від сплати податку, що сплачується на території Гладковицької сільської територіальної громади, об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  підприємств комунальної форми власності, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

         5.6. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.5. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 2 до цього Положення.

6. Ставка податку

         6.1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Гладковицької сільської територіальної громади, згідно з додатком 1 до цього Положення  у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

         7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та пільги визначеної підпунктом 5.3 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку  та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Гладковицької сільської територіальної громади.

Фізичні особи можуть сплачувати податок через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

      від 24 червня 2021року №186-9/21

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки  вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

16

06

1824255400

1824255401

1824281901

1824281902

1824281903

1824281905

1824281906

1824281907

1824283703

1824283705

1824283707

Гладковицька сільська територіальна громада

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1  зона

2 зона

3 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,250

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

-

-

0,250

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

-

-

0,250

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

-

-

0,250

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,250

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

-

-

0,250

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,250

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

-

-

0,250

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,500

-

-

0,250

-

-

113

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

-

-

0,000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.2

Мотелі

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.3

Кемпінги

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.4

Пансіонати

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.5

Ресторани та бари

1,000

-

-

1,000

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,000

-

-

1,000

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,000

-

-

1,000

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,000

-

-

1,000

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,000

-

-

1,000

-

-

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,000

-

-

0,00

-

-

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,500

-

-

1,500

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя

0,000

-

-

0,000

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв

0,000

-

-

0,000

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,500

-

-

1,500

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,500

-

-

1,500

-

-

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,500

-

-

1,500

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,000

-

-

0,000

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,500

-

-

1,500

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,000

-

-

1,000

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,500

-

-

1,500

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,000

-

-

1,000

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,500

-

-

1,500

-

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,000

-

-

0,000

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,000

-

-

0,000

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,000

-

-

0,000

-

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,500

-

-

1,500

-

-

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,000

-

-

0,500

-

-

1242.2

Гаражі підземні

1,000

-

-

1,000

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,000

-

-

1,000

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів

1,000

-

-

1,000

-

-

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,000

-

-

0,000

-

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.3

Силоси для зерна

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.6

Холодильники

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.7

Складські майданчики

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.8

Склади універсальні

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.9

Склади та сховища інші

1,500

-

-

1,500

-

-

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.3

Цирки

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,000

-

-

1,000

-

-

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.3

Технічні центри

1,000

-

-

1,000

-

-

1262.4

Планетарії

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.5

Будівлі архівів

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,000

-

-

1,000

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,000

-

-

1,000

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,000

-

-

1,000

-

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,000

-

-

0,000

-

-

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,000

-

-

0,000

-

-

1265

Зали спортивні

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.5

Тири

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.9

Зали спортивні інші

0,000

-

-

0,000

-

-

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.2

Будівлі для птахівництва

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.6

Будівлі тепличного господарства

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.7

Будівлі рибного господарства

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,000

-

-

0,000

-

-

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

-

-

0,000

-

-

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,000

-

-

1,000

-

-

1272.3

Цвинтарі та крематорії

0,000

-

-

0,000

-

-

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури

0,000

-

-

0,000

-

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

0,000

-

-

0,000

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

0,000

-

-

0,000

-

-

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1

Казарми Збройних Сил

0,000

-

-

0,000

-

-

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,000

-

-

0,000

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

0,000

-

-

0,000

-

-

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,000

-

-

0,250

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

-

-

0,000

-

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь