Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Гладковицької сільської територіальної громади від 24.06.2021 року № 186-9/21

Дата: 11.01.2022 10:59
Кількість переглядів: 483

TSIGN

УКРАЇНА

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 186-9/21

 

24 червня 2021 року                                                                        с.Гладковичі

 

Про встановлення місцевих податків

та зборів на території Гладковицької

сільської  територіальної громади

 

Відповідно до статей 10, 12, 265-287, 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями,  Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійно діючих депутатських комісій, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Встановити на території Гладковицької сільської територіальної громади наступні місцеві податки та збори:

1.1. До місцевих податків належать:

1.1.1. податок на майно, який складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю;

1.1.2. єдиний податок.

1.2. До місцевих зборів належать:

1.2.1. туристичний збір.

            2. Затвердити  «Положення про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади» (додаток 1), «Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Гладковицької сільської територіальної громади» (додаток 2), «Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади» (додаток 3), «Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Гладковицької сільської територіальної громади» (додаток 4), «Положення про порядок обчислення та сплати  туристичного  збору на території Гладковицької сільської територіальної громади» (додаток 5).

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гладковицької сільської ради.

         5. Визнати такими, що втратило чинність рішення 39 сесії Гладковицької сільської ради 7 скликання від 25 травня 2020 року № 832-39/20 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Гладковицької сільської ради на 2021 рік», рішення 29 сесії Колесниківської сільської ради 7 скликання «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Колесниківської сільської ради на 2021 рік» від 17.03.2020 року, рішення 48 сесії Першотравневої селищної ради 7 скликання від 25.05.2020 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік», «Про встановлення ставок і пільг із сплати податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік на території Першотравневої селищної ради», «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рікна території Першотравневої селищної ради».

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

 

   Гладковицький

   сільський голова  

                     

 Микола БУХОВЕЦЬ

 

Додаток 1

до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради

8 скликання

від 24 червня 2021 року № 186-9/21

 

 

Положення

про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

1. Загальні положення

Положення про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади (далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або вмалих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади»(код 125) ДКБ та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;  зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) ДКБ та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських  об’єднань, осіб з  інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

         ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

         й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

         к)  об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

         л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на
60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості
- на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Гладковицька сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території громади, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), шляхом прийняття відповідного рішення.

         5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1 та  5.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1 цього пункту;

         об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.4. Звільняються від сплати податку, що сплачується на території Гладковицької сільської територіальної громади, з об’єктів нежитлової нерухомості, фізичні особи, які використовують для обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, лазні.

5.5. Звільняються від сплати податку, що сплачується на території Гладковицької сільської територіальної громади, об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  підприємств комунальної форми власності, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

         5.6. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.5. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 2 до цього Положення.

6. Ставка податку

         6.1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Гладковицької сільської територіальної громади, згідно з додатком 1 до цього Положення  у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

         7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та пільги визначеної підпунктом 5.3 пункту 5 цього положення, та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку  та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Гладковицької сільської територіальної громади.

Фізичні особи можуть сплачувати податок через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок обчислення  та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

      від 24 червня 2021року №186-9/21

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки  вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

16

06

1824255400

1824255401

1824281901

1824281902

1824281903

1824281905

1824281906

1824281907

1824283703

1824283705

1824283707

Гладковицька сільська територіальна громада

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1  зона

2 зона

3 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,250

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

-

-

0,250

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

-

-

0,250

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

-

-

0,250

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,250

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

-

-

0,250

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,250

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

-

-

0,250

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,500

-

-

0,250

-

-

113

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

-

-

0,000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.2

Мотелі

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.3

Кемпінги

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.4

Пансіонати

1,000

-

-

1,000

-

-

1211.5

Ресторани та бари

1,000

-

-

1,000

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,000

-

-

1,000

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,000

-

-

1,000

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,000

-

-

1,000

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,000

-

-

1,000

-

-

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,000

-

-

0,00

-

-

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,500

-

-

1,500

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя

0,000

-

-

0,000

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв

0,000

-

-

0,000

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,500

-

-

1,500

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,500

-

-

1,500

-

-

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,500

-

-

1,500

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,000

-

-

0,000

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,500

-

-

1,500

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,000

-

-

1,000

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,500

-

-

1,500

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,000

-

-

1,000

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,500

-

-

1,500

-

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,000

-

-

0,000

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,000

-

-

0,000

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,000

-

-

0,000

-

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,500

-

-

1,500

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,500

-

-

1,500

-

-

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,000

-

-

0,500

-

-

1242.2

Гаражі підземні

1,000

-

-

1,000

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,000

-

-

1,000

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів

1,000

-

-

1,000

-

-

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,000

-

-

0,000

-

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.3

Силоси для зерна

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.6

Холодильники

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.7

Складські майданчики

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.8

Склади універсальні

1,500

-

-

1,500

-

-

1252.9

Склади та сховища інші

1,500

-

-

1,500

-

-

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.3

Цирки

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,000

-

-

1,000

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,000

-

-

1,000

-

-

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.3

Технічні центри

1,000

-

-

1,000

-

-

1262.4

Планетарії

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.5

Будівлі архівів

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,000

-

-

1,000

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,000

-

-

1,000

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,000

-

-

1,000

-

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

0,000

-

-

0,000

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,000

-

-

0,000

-

-

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,000

-

-

0,000

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,000

-

-

0,000

-

-

1265

Зали спортивні

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.5

Тири

0,000

-

-

0,000

-

-

1265.9

Зали спортивні інші

0,000

-

-

0,000

-

-

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.2

Будівлі для птахівництва

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.6

Будівлі тепличного господарства

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.7

Будівлі рибного господарства

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,000

-

-

0,000

-

-

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,000

-

-

0,000

-

-

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

-

-

0,000

-

-

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,000

-

-

1,000

-

-

1272.3

Цвинтарі та крематорії

0,000

-

-

0,000

-

-

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури

0,000

-

-

0,000

-

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

0,000

-

-

0,000

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

0,000

-

-

0,000

-

-

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1

Казарми Збройних Сил

0,000

-

-

0,000

-

-

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,000

-

-

0,000

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

0,000

-

-

0,000

-

-

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,000

-

-

0,250

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

-

-

0,000

-

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

Додаток 2

до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради

8 кликання

від 24 червня 2021року №186-9/21 

 

Положення

про порядок обчислення та сплати транспортного податку

на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

 

  1. Загальні положення

         Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Гладковицької сільської територіальної громади (далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

2. Платники податку

         2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього положення є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування

         3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

            Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 

 

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього положення.

 

5. Ставка податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

         7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

         З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

         Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

         7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

         7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

         Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

         7.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

          7.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

          7.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

            У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

           7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

            У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

            7.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

 а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

 б) розміру ставки податку;

 в) нарахованої суми податку.

            У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування

         8. Порядок сплати податку

         8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         9. Строки сплати податку

         9.1. Транспортний податок сплачується:

         а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

         б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

Секретар сільської ради                                      Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

Додаток 3

до рішення дев'ятої сесії Гладковицької сільської ради

8 кликання

від 24 червня 2021року №186-9/21 

 

Положення

про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади

  1. Загальні положення

         1.Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Плата за землю встановлюється на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» та відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Гладковицької сільської територіальної громади.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2.3. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком здійснюється відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України.

         Ставки податку за один гектар нелісових та лісових земель встановлено пунктом 4 цього Положення.

3. Об’єкт і база оподаткування податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.2. Базою оподаткування є:

3.2.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.2.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Ставки земельного податку

 

4.1. Встановити ставку земельного податку у розмірі не більше 12 % (відсотків) від їх нормативної грошової оцінки за  земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

4.2. Встановити ставки земельного податку згідно з додатками 1,2 до цього Положення.

5. Пільги із сплати податку

 

5.1. Від сплати податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

5.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5.1.6. фізичні особи, яким надано в тимчасове користування нерухоме майно в селі Кам’янівка.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цього пункту, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах  - не більш як 0,25 гектара, у селищі – не більше як 0,15 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 5.1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

         Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у 5.1, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 5.4 та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

5.5. Від сплати податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

5.5.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’днань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’днань осіб з інвалідністю;

5.5.2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

         Зазначені підприємства та організації громадських  об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

         У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

5.5.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

5.5.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

5.5.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.5.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

5.6. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій фізичних та юридичних осіб згідно з Додатком 3 до цього Положення.

5.7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не спалачується податок за:

5.7.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

5.7.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

5.7.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

5.7.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.7.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

5.7.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

5.7.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

5.7.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

5.7.9. підприємства комунальної власності Гладковицької сільської ради.

6. Особливості оподаткування земельним податком

6.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки  та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

6.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

6.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

6.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, встановленого пунктом 4 цього Положення».

7. Податковий період для земельного податку

 

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для земельного податку є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8.Порядок обчислення та строки сплати земельного податку

 

Порядок обчислення та строки сплати земельного податку визначені статтями 286-287 Податкоового кодексу України.

 

9.Контроль

11.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати плати за землю  здійснює Головне управління ДПС у Житомирській області».

 

 

 

Секретар сільської ради                                       Таїсія МАКАРЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Гладковицької сільської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії Гладковицької

сільської ради 8 скликання

від 24 червня 2021року № 186-9/21

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки  вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

   16               06             1824255400              смт Першотрваневе

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких не проведено (незалежно від місцезнаходження)

 

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

0,300

5,000

1,000

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

0,300

5,000

1,000

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

0,300

3,000

1,000

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

0,300

5,000

1,000

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.06

Для колективного садівництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.07

Для городництва

1,000

0,300

5,000

1,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

0,300

5,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1,000

0,300

5,000

1,000

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,300

0,300

3,000

3,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,300

0,300

3,000

3,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,300

0,300

3,000

3,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

0,300

5,000

3,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

0,300

5,000

3,000

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

0,300

5,000

3,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

0,300

5,000

3,000

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,010

0,010

0,010

0,010

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,010

0,010

0,010

0,010

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0,010

0,010

0,010

0,010

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,010

0,010

0,010

0,010

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,010

0,010

0,010

0,010

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,010

0,010

0,010

0,010

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,000

3,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0,010

0,010

0,010

0,010

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,001

0,001

0,001

0,001

 

04.08

Для збереження та використання заказників

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,010

0,010

0,010

0,010

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,010

0,010

0,010

0,010

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

0,010

0,010

0,010

0,010

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

0,010

0,010

0,010

0,010

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

0,010

0,010

0,010

0,010

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3,000

3,000

5,000

5,000

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,500

1,500

5,000

5,000

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,500

1,500

5,000

5,000

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000