Гладковицька громада

Житомирська область, Коростенський район

Про схвалення проєкту рішення Про бюджет Гладковицької сільської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 17.11.2021 12:29
Кількість переглядів: 414

TSIGN

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 153

 

 

 

12 листопада 2021 року                                                                  с. Гладковичі

 

0656100000)
(код бюджету)

Про схвалення проєкту рішення

Про бюджет  Гладковицької сільської

територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

          Відповідно до статей 19, 76 Бюджетного кодексу України, статей 28,52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши показники бюджету Гладковицької сільської територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

1. Схвалити проект рішення «Про бюджет Гладковицької сільської територіальної громади на 2022 рік» (додається).

2. Винести проєкт  рішення «Про бюджет Гладковицької сільської територіальної громади на 2022 рік»  на розгляд та затвердження  сільською радою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконкому сільської ради Буховця М.О.

           

 

 

Гладковицький сільський голова                                    Микола БУХОВЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

№ 153 від 12.11.2021 року

 

                                                 

TSIGN                        

ГЛАДКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_______________СЕСІЯ___________________СКЛИКАННЯ

                             

  РІШЕННЯ № (ПРОЄКТ)

 

 

від                                                

Про бюджет  Гладковицької сільської

територіальної громади

на 2022 рік

 

(06561000000)

     (код бюджету)

 

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи рекомендації постійних комісій сільської  ради сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2022 рік:

          1) доходи бюджету  сільської територіальної громади у сумі  51 994 030  гривень,     у   тому   числі доходи загального фонду  бюджету  сільської територіальної громади 51 662 030 гривень та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади 332 000  гривень, згідно
з  додатком 1 до цього рішення.

     Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету сільської територіальної громади в розрізі призначень згідно з додатком 1.1 до цього рішення.

    2) Видатки бюджету  сільської територіальної громади у сумі 51  994 030 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету  сільської територіальної громади - 43 782 030 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  сільської територіальної громади  –   8 212 000  гривень.

   3)  Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі  50 000  гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду  бюджету  сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

     4)  Резервний фонд сільського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 2. Установити в цілому  профіцит  загального  фонду бюджету сільської територіальної громади   у   сумі  7 880 000 гривень (додаток № 2), з них :

                      - профіцит загального фонду бюджету сільської територіальної громади у сумі 7 880 000 гривень, напрямом  використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

  3. Установити дефіцит спеціального  фонду бюджету сільської територіальної громади у сумі  7 880 000 гривень (додаток 2) джерелом покриття якого визначити:

                   - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі  7 880 000 гривень.

4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету сільської територіальної громади  на 2022 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 5. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з бюджету сільської територіальної громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до  цього рішення.

6.Надати право виконавчому комітету, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах бюджету  сільської територіальної громади, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету сільської територіальної громади, з наступним затвердженням на сесії сільської ради.         

7. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 17 153 298  гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів  бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2022 році», згідно з додатком 6 до рішення.

9. Установити, що у загальному фонді бюджету  сільської територіальної громади  на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелом формування у частині фінансування є надходження визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету  сільської територіальної громади на 2022 рік є:

1) у частині доходів  є  надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що в 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету  сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.  

 12. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету  сільської територіальної громади видатки загального фонду на:   

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Надати право виконавчому комітету приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням  частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Головному розпоряднику бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

6) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

8) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

9) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

17. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

18. Сільській раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття в громадсько-політичній  газеті Овруцького району  «Зоря».

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

      

         Гладковицький сільський голова                  Микола  БУХОВЕЦЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь